© Kabinet Pascal Smet | Simulatiebeeld uit het project van het Gewest, dat meer plaats voor voetgangers en fietsers biedt.

Heraanleg Kleine Ring geblokkeerd door beroep van parkinguitbater

Kris Hendrickx
© BRUZZ
09/11/2023
Updated: 09/11/2023 18.10u

Na jaren van discussie leverde het Gewest vorig jaar een vergunning af voor de volledige heraanleg van de Guldenvlies- en Waterloolaan. Maar door een beroep van parkinguitbater Parking 2 Portes zit het dossier ruim een jaar later nog steeds vast. Dat zei minister Elke Van den Brandt (Groen) in de commissie mobiliteit.

De heraanleg van de Gulden Vlies- en de Waterloolaan is één van die dossiers waarover al decennia wordt gepalaverd. Zo lanceerde toenmalig staatssecretaris Willem Draps (MR) 20 jaar geleden al een plan voor een ingrijpende transformatie, waarbij de Kleine Ring op die plek ondertunneld werd tussen Louiza en Naamsepoort. De werken moesten een nieuw elan geven aan de hoogstad, met zijn duurdere winkels.

De voorbije jaren kwam het dossier opnieuw in een stroomversnelling. Onder impuls van toenmalig minister Pascal Smet (Vooruit.brussels) wou het Gewest de zone tot aangenamere stadswijk maken, met meer groen, minder bovengrondse parkeerplaatsen en meer plek voor voetgangers en fietsers. Vandaag nemen auto’s in die sector van de stad 85 procent van de ruimte in.

d62edcbf-parking2porteskleinering.png
© Interparking | Parking 2 Portes aan de Waterloolaan.

De plannen stootten al snel op protest van de lokale luxehandel, die met een eigen voorstel op de proppen kwam, met een culturele ruimte in het midden van de as en meer plaats voor de auto. Ze kregen de steun van ondernemingsorganisatie Beci, van Touring en de federatie van parkeerbedrijven BPF.

De handelaarsalliantie beet in het zand en het project van de regering kreeg in juli van vorig jaar een vergunning, weliswaar met meer autorijstroken dan oorspronkelijk voorgesteld.

Het ontwerp van architect Pierre Lallemand voor de heraanleg van de Waterloo- en Gulden Vlieslaan
© PhotoNews | Het ontwerp van de handelaars, Touring, Beci en de parkeerfederatie, van de hand van architect Pierre Lallemand. In het midden moest een culturele ruimte met wintertuin komen, de tunnels werden wat meer overdekt dan vandaag.

Maar een jaar later zijn de werken aan de zone nog steeds niet gestart. Anne-Charlotte d’Ursel (MR) vroeg dinsdag in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement hoe de vork in de steel zit.

"Als we de twee oevers van de laan opnieuw verbinden doordat we de tunnels overdekken komt er veel openbare ruimte vrij"

Anne-Charlotte d'Ursel (MR)

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen) legde er uit dat het bedrijf Parking 2 Portes, dat in de zone gevestigd is, een beroep heeft aangetekend tegen de vergunning, “ondanks de talrijke overlegmomenten met buurtbewoners en handelaars”.

Het kabinet van staatssecretaris van Stedenbouw Ans Persoons (One.brussels/Vooruit) verduidelijkt dat het dossier door het beroep tot vernietiging tegen de vergunning die Urban.brussels afleverde nu bij de Raad van State zit. De vergunning is volgens het kabinet wel principieel uitvoerbaar omdat er geen schorsing gevraagd is.

Van den Brandt wijst er dan weer op dat de timing pas zal opgemaakt worden als er duidelijkheid is over het beroep.

D'Ursel pleitte ervoor het gewestplan te wijzigen en ook de kruispunten ter hoogte van Louiza en de Naamsepoort te integreren. Daarnaast vindt de liberale politica ook dat de Kleine Ring in de zone van het plan best verder ondertunneld wordt. “Als we de twee oevers van de laan opnieuw verbinden doordat we de tunnels overdekken komt er veel openbare ruimte vrij aan de oppervlakte en komen we ook meer tegemoet aan de vraag van de bewoners en handelaars, die een alternatief kwaliteitsproject hadden voorgesteld.”

"We moeten vooruit, anders zal het project achterhaald zijn nog voor het uitgevoerd wordt"

Elke Van den Brandt (Groen)

Bruzz 1835 Elke Vandenbrandt 2023 3

Haar voorstel lijkt zo een echo van een idee dat de MR recent lanceerde voor de nabijgelegen Louizalaan. Die brede as wil de partij het liefst helemaal ondertunnelen, met als argument dat dan meer openbare ruimte bovengronds vrijkomt voor andere functies. Op dat voorstel kwam al snel de kritiek dat het erg jaren 1970 aandeed en ook vele miljoenen zou kosten die het Gewest niet heeft.

Maar terug naar de Kleine Ring. Van den Brandt sloot alvast uit dat er opnieuw wordt gemorreld aan de plannen. “De vergunning is afgeleverd, die herbekijken is niet aan de orde. Het beroep wordt behandeld (…). We moeten vooruit, anders zal het project achterhaald zijn nog voor het uitgevoerd wordt."

Man van Atlantis

D’Ursel wou ook nog weten wat er nu zal gebeuren met het standbeeld van de man van Atlantis, tussen de Naamsepoort en Louiza. Daarover had voormalig staatssecretaris Smet gezegd dat het zou verhuizen omdat het kwaliteit miste.

“Op dit moment is er niet voorzien om het standbeeld van de man van Atlantis te verplaatsen,” liet Van den Brandt weten. “De werken zijn nog niet begonnen en enkele elementen moeten nog gepland worden.”

Update: Het kabinet van Ans Persoons (Vooruit.brussels) verduidelijkt dat het dossier niet bij Urban.brussels zit, zoals Van den Brandt vermeldde in het parlement, maar bij de Raad van State.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Elsene, Mobiliteit, Stedenbouw, heraanleg Gulden Vlieslaan, Waterloolaan, Elke Van Den Brandt, Anne-Charlotte d'Ursel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie