Hervorming Brusselse taxisector neemt laatste horde

© Belga
16/06/2022

De plenaire vergadering van het Brussels Parlement keurt wellicht later op de dag meerderheid tegen oppositie de ordonnantie goed die de Brusselse taxisector hervormt. De numerus clausus, de tarieven en de discriminatie tussen de verschillende soorten chauffeurs blijven hindernissen die voor de oppositie te groot zijn.

Voortaan zijn er drie categorieën taxivoertuigen: de standplaatstaxi's (de huidige taxivoertuigen), de straattaxi's (de vroegere VVC's) en de ceremoniële taxi's (voor evenementen en gereserveerd voor minimum 3 uur). De laatste twee categorieën moeten hun diensten aanbieden op basis van voorafgaande reservering en komen niet in aanmerking voor bepaalde privileges zoals gebruik van voorbehouden plaatsen of eigen rijstroken.

Minister-president Rudi Vervoort benadrukte vrijdag tijdens het plenaire debat dat de erkenning van de reserveringstussenpersonen - platformen zoals Uber, maar ook telefooncentrales - één van de grote vernieuwingen van de ordonnantie is. "Voortaan zijn ze gehouden aan morele, beroeps- en solvabiliteitsvoorwaarden. Zo is een erkenning door het Gewest vereist om diensten als reserveringstussenpersoon te mogen aanbieden".

Er komen ook nieuwe taxivergunningen, die niet langer overdraagbaar zijn en enkel uitgereikt worden aan natuurlijke personen om de plaats van de chauffeurs-exploitanten te versterken en speculatie met de vergunningen bestrijden. De exploitatievergunningen zijn voor zeven jaar geldig (verlengbaar). Het statuut van de chauffeurs wordt eengemaakt, zowel wat de toegang tot het beroep, de opleiding en voorwaarden voor het functioneren, als wat het bekwaamheidsattest betreft.

'Communistische allures'


In een overgangsfase kunnen de VVC-chauffeurs binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van de ordonnantie met een eenvoudige verklaring bij Brussel Mobiliteit het statuut van "kandidaat-straattaxi" bekomen, waarmee ze reeds aan de slag kunnen als straattaxi. VVG-uitbaters die hun activiteit willen voortzetten, moeten daarvoor geen administratieve stappen zetten en behouden hun vergunning tot die verlopen is.

Op de oppositiebanken was er heel wat kritiek op de discriminatie tussen de chauffeurs, de numerus clausus en de tariefregulering. "Terwijl Vlaanderen de vrije markt laat spelen, en chauffeurs laat kiezen aan welk tarief zij rijden, kiest u voor een dirigistische aanpak met communistische allures", haalde Cieltje Van Achter (N-VA) uit naar minister-president Vervoort. Ze verweest naar de vaste tarieven en minimumprijzen, maar verweet hem "zelfs de degelijkheid niet te hebben om met het parlement te delen welke tarieven u voor ogen heeft".

Net als onder meer MR, Les Engagés, Vlaams Belang en CD&V, stelt de N-VA zich vragen bij de numerus clausus. Hoeveel het er zullen zijn, mag Joost weten, "maar duidelijk is dat deze niet ruim genoeg zal zijn om alle VVC-chauffeurs toe te laten hun job te blijven uitoefenen", aldus Van Achter.


'Ernstige discriminatie'

Daarnaast is de ordonnantie absoluut niet evenwichtig, want de 'standplaatstaxi's' en de 'straattaxi's' hebben wel dezelfde plichten, maar absoluut niet dezelfde rechten. "De straattaxi's worden als een soort 'subcategorie' behandeld en worden niet eens erkend als 'taxi', waardoor ze dus niet kunnen genieten van de privileges die taxi's kunnen genieten in de Wegcode, zoals het mogen rijden op busstroken", verwoordde Bianca Debaets (CD&V) het. "Dat is een ernstige vorm van discriminatie, die op geen enkele logische argumentering gebaseerd is". Ook andere oppositiesprekers waarschuwde voor juridische procedures hiertegen.

Terwijl Dominiek Lootens (Vlaams Belang) Rudi Vervoort verweet onder zware druk van de klassieke taxichauffeurs en hun lobbywerk te staan, heeft voor Jussef Handichi (PVDA) Uber acht jaar op deze ordonnantie gewacht. "Uber kan nu op legale manier zijn sociale dumping voortzetten. Dit zal uiteindelijk leiden tot een monopolie", waarschuwde hij, verwijzend naar het feit dat de Taxi Verts onlangs werden opgekocht door D'Ieteren.

De meerderheid steunde de ordonnantie, maar hier en daar was er toch waakzaamheid. "Er zijn nog belangrijke hordes te nemen", vond Arnaud Verstraete (Groen). Zo is de numerus clausus doorverwezen naar de regering, maar moet die voldoende hoog zijn om voldoende aanbod te garanderen, maar ook niet te hoog om een economisch werkbare omgeving te verzekeren. Daarnaast moeten de opleidingen ook veel efficiënter gemaakt worden om de hervorming te doen slagen, aldus nog Verstraete.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni