19 januari 2023: installatie van de Ubercommissie, met voorzitter Cieltje Van Achter, in het Brussels parlement
Uberfiles

'Uber nam slechte start in Brussel, maar respecteert vandaag de wet', zegt CEO

© Belga
16/02/2023
Updated: 16/02/2023 16.27u

Laurent Slits, sinds 2020 de CEO van Uber in België, heeft donderdag erkend dat Uber een slechte start genomen heeft in Brussel en heeft zich daarvoor verontschuldigd. Maar Uber respecteert vandaag de nieuwe taxiordonnantie, ook al gaat het bedrijf niet met alles akkoord, zei hij in het Brussels parlement.

De bijzondere Ubercommissie hoorde de dag na klokkenluider Mark MacGann de CEO's van Uber België en Heetch, Laurent Slits en Teddy Pellerin.

MacGann schetste woensdag een ontluisterend beeld van Uber, dat bewust de wetgeving overtrad, de chauffeurs uitbuitte en er niet op uit was de taxisector te veranderen, maar gewoonweg de hele sector wilde overnemen.

Daarbij werden grote middelen en illegale praktijken ingezet, luidde het. Maar Laurent Slits schoof zowel de informatie van de UberFiles als de verklaringen van de klokkenluider opzij door te verwijzen naar de veranderingen aan de top van Uber in 2017 en te stellen dat hij niets wist van de praktijken in Brussel voor zijn aankomst in 2020.

Uber excuseert zich

Slits gaf toe dat Uber een erg slechte start gemaakt heeft in Brussel en er vandaag nog alle moeite voor doet om het vertrouwen te herstellen. Hij excuseerde zich voor "de feiten van voor 2017" - het ogenblik dat de leiding van Uber veranderde en het beleid volgens hem radicaal veranderde.

Woensdag had MacGann nog beweerd dat de frauduleuze praktijken gewoon verder gingen. Maar Slits benadrukte dat sinds hij CEO is er geen beroep meer gedaan wordt op privédetectives, nepprofielen op sociale media of het betalen van chauffeurs om te betogen. Wel werden uitzonderlijk advocatenkosten en de kosten na inbeslagnames van chauffeurs betaald.

Minimumtarieven

Wat de nieuwe taxiordonnantie betreft, verklaarde Slits dat hij enkel in april 2021 contact heeft gehad met minister-president Rudi Vervoort (PS). Hij kon ook zijn opmerkingen geven over het ontwerp van taxiplan en maakte die ook over aan een aantal parlementsleden.

De nieuwe taxi-ordonnantie heeft volgens hem de grote verdienste dat er nu een duidelijk kader voor de sector is. Toch zijn er een aantal punten van kritiek. Zo is Uber een tegenstander van de numerus clausus en de minimum- en maximumtarieven. Slits is voorts voorstander van een unieke licentie, terwijl er nu twee categorieën zijn.

Transparant lobbyen

Slits had ook drie aanbevelingen voor de commissie over de lobbying in de sector. Om tegen privileges en favoritisme te kunnen strijden, is het voor hem belangrijk dat iedereen over dezelfde opportuniteiten beschikt om standpunten met de overheid te delen. Meer transparantie is enkel mogelijk indien er duidelijkheid is over de manier waarop politieke beslissingen genomen worden. En er moeten de nodige instrumenten zijn om lobbying transparanter te maken, bijvoorbeeld een lobbyregister zoals in Frankrijk bestaat.

Teddy Pellerin gaf toe dat Heetch als kleine speler nauwelijks zijn stem kon laten horen bij de Brusselse regering of de parlementsleden. Het Franse platform, dat in 2013 werd opgericht om voornamelijk jongeren 's nachts thuis te krijgen, kwam in 2016 naar België onder meer door wat hij de 'wet-De Croo' noemde, een wet die de deeleconomie onder bepaalde voorwaarden een aangepast fiscaal stelsel bood.

Hij kreeg van Matthias Dobbels, de kabinetschef van toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), te horen dat Heetch in Brussel aan de slag kon. "Als de taxi's kalm blijven, is er geen probleem, maar als er protest van de taxisector komt, kunnen we jullie niet helpen", was zijn boodschap volgens Pellerin. Maar in 2017 schortte Heetch de activiteiten in Brussel op nadat de rechtbank oordeelde dat de activiteiten illegaal waren.

'Uber en Heetch kregen niet dezelfde behandeling'

Bij de opmaak van het taxiplan was Heetch niet betrokken: "We hadden als kleine start-up niet de tijd en de middelen", klonk het. Toen net voor de coronacrisis duidelijk werd dat de Brusselse regering aan een nieuw taxiplan werkte, met ook plaats voor de VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur), probeerde Heetch contact te leggen met de regering en de Brusselse fracties. Maar dat liep moeizaam, erkende Pellerin, die hen voordien een witboek had toegestuurd met het standpunt van Heetch over de sector.

Ook Heetch kreeg een eerste versie van het taxiplan van Rudi Vervoort, waarop opmerkingen konden worden gemaakt, maar op vragen om een ontmoeting kwam geen antwoord. Voor Pellerin was het duidelijk dat Uber en Heetch niet dezelfde behandeling krijgen. Uber is veel groter, maar Heetch wekt dan weer minder wantrouwen op dan Uber. Maar de traditionele taxisector heeft volgens hem wel meer invloed op de wetgeving dan de platformen.

Zowel Uber als Heetch doen een beroep op een externe firma die hen bijstaat bij hun contacten met de overheid. Maar de budgetten lopen sterk uiteen. Terwijl Uber een jaarlijkse enveloppe van 90 miljoen euro beschikbaar heeft voor de wereldwijde lobbying, blijft dat bij Heetch beperkt tot 30.000 euro per jaar, dat bij juridische problemen kan oplopen, maar nooit de 100.000 euro overschrijdt, aldus nog Pellerin.

Uber Files in Brussel

De wereldwijde onthullingen over techbedrijf Uber tonen aan dat Brussel een belangrijke stad was in de uitbouw van hun nieuwe taxistrategie én dat sommige politici nauwe banden hadden met lobbyisten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni