Stadstol of slimme kilometerheffing?

'In huidige vorm zal SmartMove schadelijk zijn voor veel gezinnen'

© Belga
13/09/2021

Volgens de Ligue des Familles, een Franstalige, Belgische vereniging voor ondersteuning bij de opvoeding, zal het door de Brusselse regering voorgestelde model voor kilometerheffing negatieve gevolgen hebben voor gezinnen die gedwongen zijn de auto te gebruiken.

Volgens de Ligue des Familles is in geen enkel van de voorbeelden die destijds door het team van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) werden aangedragen om de impact van de maatregel te meten, sprake van een situatie waarin de ouder zijn of haar kinderen met de auto naar school moet brengen.

Op basis van een studie van een twintigtal situaties met verschillende gezinssamenstellingen die de vereniging maakte, schat de vereniging dat de kosten van deze belasting voor deze gezinnen - die niet in staat zijn om zich met een ander middel dan de auto te verplaatsen - zullen oplopen van 200 tot 2.500 euro.

De vereniging geeft het voorbeeld van de alleenstaande moeder die pas om 17.30 uur klaar is met werken en zonder auto niet in staat is om haar dochtertje van school te halen vóór het sluiten van de opvang om 18 uur. Een ander voorbeeld dat door de vereniging naar voren wordt geschoven is dat van de gescheiden ouders waarbij de papa in Brussel woont en de mama vlakbij Charleroi. Voor de mama zal het onvermijdelijk zijn om de kinderen met de auto naar de school in Brussel te brengen. Met het openbaar vervoer zou ze zes uur per dag nodig hebben voor het totale traject.

"In het geval van deze gezinnen zal de kilometerheffing haar doel, een gedragsverandering, niet bereiken en zal zij alleen maar leiden tot hun verarming", concludeert de Ligue des Familles.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni