Hulpdiensten mogen sneller dan 20 km/u in woonerfzones

© Kevin Van den Panhuyzen-Bruzz
| Ziekenwagen in de voetgangerszone.

Door een recente wijziging van de Brusselse wegcode is de snelheidsbeperking van 20 km/u in woonerfzones niet langer van kracht voor ambulanciers en brandweermannen.

Sinds 11 mei is de Vijfhoek, net als een heleboel straten in verschillende Brusselse gemeenten, ingericht als woonerf. Die zone is intussen al serieus verkleind, maar in vele straten hebben zwakke weggebruikers nog steeds voorrang. Voor alle voertuigen geldt een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur.

De wegcode voorzag echter geen uitzondering op die maximumsnelheid voor hulpdiensten. Ambulanciers en brandweermannen die er sneller reden om een noodgeval te behandelen, kregen verkeersboetes in de bus. Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) liet evenwel weten dat zij de regels mochten negeren en de boete niet zouden moeten betalen.

Vrij spel in noodsituaties

Nu is er een definitieve oplossing voor het probleem gevonden, zo bevestigt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De wetgever heeft gehoor gegeven aan onze verzuchtingen en de wegcode aangepast. Meer zelfs: prioritaire voertuigen die een noodopdracht uitvoeren (en dus blauw licht en sirene aan hebben, red.) zijn niet langer onderworpen aan de wegcode."

De Brusselse regering verkoos om niet langer de uitzonderingen voor de nooddiensten op te lijsten, maar geeft hen op enkele specifieke regels (alcoholverbod, telefoon achter stuur na, gordelverplichting, ...) dus vrij spel in het verkeer. De Brusselse brandweer vraagt chauffeurs om daar verantwoordelijk mee om te gaan en zich voorzichtig te gedragen.

Door de aanpassing is het niet meer noodzakelijk om bij elke wijziging van de verkeersregels een uitzondering in te bouwen voor prioritaire voertuigen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?