Jette kant zich tegen Vlaamse plannen voor de Ring: ‘Desnoods naar Raad van State’

Bekijk ook de afspeellijst: maandag 1 augustus 2022
Updated: 01-08-2022 - 18:23

Voor de extra rijstrook langs de Ring in Wemmel moet Vlaanderen voorlopig niet rekenen op goedkeuring van Jette. De Brusselse gemeente kondigt nu al een negatief advies aan voor de plannen. Het schepencollege vreest meer verkeer en meer luchtvervuiling, vooral in de woonwijk rond het UZ Brussel. Maar daar zijn de meningen bij de bewoners verdeeld.

De Vlaamse regering hakte midden juli de knoop door over de heraanleg van de Brusselse ring en communiceerde die vorige week. In hun plannen komt ter hoogte van Wemmel een extra rijstrook, terwijl afrit 8 (Wemmel) afgesloten wordt. In de plaats daarvan wordt afrit 9 (Jette) een volledig op- en afrittencomplex. Vlaanderen spreekt over “optimalisatie” van de verkeersdoorstroming. Volgens hun simulaties zal zwaar verkeer zo minder vaak door de woonkernen rijden.

Aan de binnenkant van de Brusselse ring vreest de gemeente Jette net een omgekeerd scenario. “Wij herhalen wat we al tien jaar zeggen: we zijn tegen een verbreding van de ring ter hoogte van Jette en tegen een verkeerswisselaar die uitkomt in een wijk met 4.000 inwoners en verschillende scholen en crèches,” aldus burgemeester Claire Vandevivere (LB-Les Engagés). “Wij hebben al tien jaar het gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt.”

1785 Burgemeester Claire Vandevivere, burgemeester van Oudergem 1

Ze heeft het dan over de wijk Jetse Tuinen, vlakbij het UZ Brussel. In de Vlaamse plannen schuift op- en afrit 9 deels op van de Tentoonstellingslaan, waar die vandaag uitkomt, naar de Dikke Beuklaan, dichterbij die wijk. De gemeente vreest extra verkeersdruk en belooft aanhoudend verzet: eerst via een negatief advies en desnoods via juridische middelen. “Als er een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend, zullen wij die afkeuren,” zegt Vandevivere. “We zullen ook met de Brusselse regering overleggen en als het moet, stappen we naar de Raad van State.”

Vrees voor aanzuigeffect

Het Jetse schepencollege baseert zich op studies uit het buitenland, waar al vaker bleek dat meer wegen na verloop van tijd meer verkeer kunnen aantrekken. “Ook al ligt de extra rijstrook in Wemmel, er komt duidelijk een verbreding van de ring ter hoogte van Jette,” zegt schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Groen). “Vlaanderen schermt wel met extra fietspaden en beter openbaar vervoer tussen Brussel en de rand, maar dat is een maat voor niets als je tegelijkertijd de ring verbreedt. Dat geeft het signaal aan automobilisten dat zij het makkelijker krijgen.”

1772 Neo Marijn Struyf 1

Vlaanderen redeneert andersom. “Het is net onze bedoeling om sluipverkeer uit de woonkernen weer naar de ring te brengen,” zegt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “De theorie van het aanzuigeffect klopt, maar gaat doorgaans over een recht traject tussen twee steden. Terwijl de files op de ring ook te maken hebben met lokaal verkeer. Wij willen dat verkeer aanzuigen, maar geen nieuwe verplaatsingen creëren. Daarom investeren we ook in alternatieven.”

Volgens de Vlaamse simulaties zal de Tentoonstellingslaan inderdaad meer verkeer moeten slikken, maar geldt dat niet voor de Dikke Beuklaan. "Die wordt ontlast door de slimme inrichting van op- en afrit 9,” zegt Struyf. Verkeer dat van en naar Wemmel rijdt, moet bijvoorbeeld niet meer door Jette.

Afrit 9

Voor Jette is dat onvoldoende. De gemeente vreest voor de milieu-impact van de nieuwe afrit 9. “Door het sluiten van afrit 8 zullen er meer auto’s samenkomen, wat meer luchtvervuiling betekent,” zegt burgemeester Vandevivere. “Dit blijft een project dat indruist tegen duurzame mobiliteit, het leefmilieu en de gezondheid van de Jettenaren.”

In een petitie die Jette vorig jaar organiseerde onder de burgers, kantten meer dan 6.000 mensen zich mee tegen de Vlaamse plannen. Toch klinkt het protest van het schepencollege vandaag luider dan dat van de burgers.

“Veel buurtbewoners hebben de petitie niet ondertekend omdat de gemeente twee zaken vermengt,” zegt een lid van het wijkcomité Jetse Tuinen, dat liever anoniem blijft. De medewerker ging vorig jaar zelf handtekeningen verzamelen in de buurt. “Ze zijn wel tegen het afsluiten van afrit 8 en de nieuwe afrit aan de Dikke Beuklaan, maar niet tegen de Werken aan de Ring in haar geheel. Dat er meer fietspaden en openbaar vervoer komen, vinden ze net goed.”

Ook het UZ Brussel is niet tegen. “Wij begrijpen de bezorgdheden van de gemeente zeer goed, maar vinden het als ziekenhuis wel belangrijk dat afrit 9 wordt ontsloten,” zegt hun milieu- en mobiliteitscoördinator Nico Van Elzen. Vandaag kan een patiënt uit pakweg Groot-Bijgaarden niet zonder omwegen van het UZ naar huis rijden. “En je kan nu eenmaal geen omelet bakken zonder eieren te breken. Op een gegeven moment moet je vertrouwen op de specialisten ter zake,” vindt Van Elzen.

De Werkvennootschap vraagt het Jetse schepencollege om “bereidwilligheid” te tonen. “De tijd die we in dit project in communicatie hebben geïnvesteerd, is ongezien,” zegt woordvoerder Struyf. “Er is al naar de buurtbewoners geluisterd om eerdere plannen aan te passen.”

De huidige plannen zijn nog maar grote lijnen. Het is nu aan de ministers van Mobiliteit om een politiek akkoord te vinden. Aan Brusselse kant laat minister Elke Van den Brandt (Groen) alvast weten dat ook zij “het verhogen van het aantal baanvakken niet ziet zitten.” Verder overleg is na de zomervakantie voorzien, klinkt het.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?