De Keizer Karellaan.

Keizer Karellaan moet stadsboulevard worden, maar dubbele rijstroken blijven

JB
© BRUZZ
15/09/2023
Updated: 15/09/2023 13.28u

De plannen voor de heraanleg van de Keizer Karellaan krijgen stilaan vorm. Met meer ruimte voor fietsers en groen wil de Brusselse regering de drukke laan omvormen tot stadsboulevard. Ook de luchtkwaliteit moet er verbeteren door een betere doorstroming. De dubbele rijstroken in beide richtingen worden evenwel behouden, maar de kans dat er parkeerplaatsen geschrapt worden is erg groot.

Het studiewerk is achter de rug, het Brussels Gewest bereidt momenteel de plannen voor de stedenbouwkundige aanvraag van het heraanlegproject van de Keizer Karellaan voor.

“De plannen die momenteel worden uitgewerkt, voorzien 2x2 rijstroken, met plaatselijk meer rijstroken voor voorselectie op kruispunten”, liet minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) dinsdag weten in het Brussels parlement. Er komt ook een afgescheiden fietspad in beide richtingen.

De ruimte is natuurlijk beperkt, maar als de minister 2x2 rijstroken wil behouden en afgescheiden fietspaden in beide richtingen wil installeren, zullen er keuzes moeten gemaakt worden. De kans is erg groot dat er parkeerplaatsen geschrapt zullen worden. "Dat is zo, alleen is nog niet vastgelegd hoeveel en waar," zegt haar woordvoerder. "De burgemeesters van de betrokken gemeenten hebben duidelijk gemaakt dat die tweede rijstrook prioriteit krijgt."

Geen speciale busbaan

Momenteel telt de Keizer Karellaan minstens twee rijstroken voor auto's in elke richting, met hier en daar een derde rijstrook, soms gereserveerd voor bussen.

Een speciale busbaan over de hele lengte van de route maakt op dit moment geen deel uit van de plannen. “De reden hiervoor is dat dit zou indruisen tegen de wensen van een deel van het publiek, dat bang is voor files langs de route”, klinkt het.

“In dit scenario worden de doorstroming en de prestaties van de busroutes gewaarborgd door bepaalde kruispunten te herstructureren die momenteel nadelig zijn, en door het beheer van verkeerslichten en toegangsstromen te coördineren en te regelen.”

‘Stadsboulevard’

Minister Van den Brandt wil de drukke laan in de gemeenten Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem, die per uur tot 2.000 auto’s slikt, omvormen tot 'stadsboulevard'.

"De Keizer Karellaan is op dit moment volledig onpraktisch voor actieve vervoersmiddelen, omdat er geen openbare ruimte van goede kwaliteit is voor gebruikers en omwonenden, die het erg moeilijk vinden om over te steken. Het is ook een belangrijke toegangspoort tot de stad, die zou moeten worden ontworpen als een stedelijke boulevard in plaats van een snelweg."

Het heraanlegproject moet tegelijkertijd ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de laan verbeteren, "door de doorstroming van het wegverkeer te verbeteren en de vorming van files op kruispunten en de algemene congestie van de laan te voorkomen". "De luchtkwaliteit in het gebied, waar zich een groot aantal scholen bevindt, is immers zeer slecht."

Week van de mobiliteit

In het mobiliteitsdebat gaat de discussie vandaag vooral over het schrappen van rijstroken en parkeerplaatsen. Hoe overstijgen we dat en werken we aan de mobiliteit van de toekomst?

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni