Sinds 1 januari 2021 is het hele Brusselse gewest een zone 30, behalve wanneer het specifiek anders vermeld staat

| Sinds 1 januari 2021 is het hele Brusselse gewest een zone 30, behalve wanneer het specifiek anders vermeld staat

Minder ongevallen in eerste maanden zone 30

EDB
© BRUZZ
14/05/2021

Een paar maanden na de invoering van de algemene zone 30, maakt Brussel Mobiliteit een eerste balans op met betrekking tot het naleven van de maatregel en de daling van het aantal ongevallen. Uit de gegevens blijkt een aanzienlijke daling van de gemiddelde snelheid en het aantal ongevallen, al moeten de cijfers omwille van de coronacontext met voorzichtigheid bekeken worden. “De Brusselaars passen zich aan en dat laat zich voelen.”

De balans van de eerste maanden van 2021 bevestigt de trend van het begin van het jaar: een aanzienlijke algemene daling van de gemiddelde snelheid in Brussel, laat Brussel Mobiliteit weten in een persbericht. Ook het aantal ernstige ongevallen is sterk afgenomen.

De gegevens met betrekking tot de gemiddelde snelheid zijn afkomstig van de snelheden die eind 2020 en de eerste vier maanden van 2021 gemeten werden door LIDAR-camera's. Uit het samenvoegen van de gegevens blijkt een constante en aanzienlijke daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen, of de snelheidsbeperking er nu 30 km/u of 50 km/u bedraagt.

De snelheden gemeten via de trajectcontroles bevestigen deze trends, zoals bijvoorbeeld aan de Mariemontkaai, een as waar de snelheid van 50 naar 30 km/u ging. In januari respecteerde 97 procent van de automobilisten het nieuwe snelheidsregime, vandaag is dat 98,7 procent.

stad 30 zone 30

Minder ongevallen

Bovendien leidt de invoering van de zone 30 ook tot een verbetering van de verkeersveiligheid, merkt Brussel Mobiliteit op. Voor de eerste vier maanden van 2021 spreekt Brussel Mobiliteit van een daling: 635 ongevallen in 2021 tegenover 814 in dezelfde periode van 2020.

Om een vertekening door de lockdown te vermijden, kunnen de cijfers ook vergeleken worden met die voor de laatste vier maanden van 2020, toen werden 708 ongevallen geregistreerd.

"Dit toont nu al aan dat Stad 30 een belangrijke stap wordt naar een veilige, leefbare stad."

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen)

Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Deze daling is ook zichtbaar bij de ernstige ongevallen. Het aantal dodelijke of ernstig gewonde verkeersslachtoffers lag in het eerste quadrimester van de voorbije vijf jaar nooit zo laag. Waar in de eerste vier maanden van 2021 twee dodelijke verkeersslachtoffers werden geteld en 28 zwaargewonde verkeersslachtoffers, waren er dat voor de eerste vier maanden van 2020 nog zeven dodelijke verkeersslachtoffers en 39 zwaargewonde verkeersslachtoffers. In de laatste vier maanden van 2020 werden geen dodelijke verkeersslachtoffers geteld, maar wel 38 zwaargewonde slachtoffers.

Te vroeg voor definitieve conclusies

Het gaat om een eerste evaluatie op basis van een paar maanden en de voorlopige ongevallencijfers van de Federale Politie, waarbij de cijfers nog kunnen worden bijgesteld, met een specifieke mobiliteitscontext ten gevolge van de coronacrisis. Brussel Mobiliteit zal de ongevallenstatistieken blijven volgen om na te gaan of deze positieve tendens zich voortzet.

Ook volgens Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, al toont ze zich tevreden met de eerste resultaten: "De Brusselaars passen zich aan Stad 30 aan en dat laat zich voelen: op alle wegen is de gemiddelde snelheid gedaald. Dat vertaalt zich in een eerste daling van het aantal (ernstige) ongevallen.”

“Voor definitieve conclusies is het nog te vroeg en we weten vanuit andere steden dat de evolutie zich na verloop van tijd nog sterker doorzet, maar dit toont nu al aan dat Stad 30 een belangrijke stap wordt naar een veilige, leefbare stad met minder verkeersdoden en -gewonden."

Aantal doden op Belgische wegen gedaald

Uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute blijkt vrijdag bovendien dat het aantal doden op de Belgische wegen tijdens het eerste trimester met 22 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Vias zijn de verschillen grotendeels te verklaren door de gewijzigde context door de coronamaatregelen.

Op nationaal vlak is er een daling van alle indicatoren. Het aantal doden ter plaatse op onze wegen ging tijdens de eerste drie maanden van het jaar naar beneden met 22 procent in vergelijking met 2020. Het gaat om 80 doden in plaats van 102. Dat de verkeersdoden in neergaande lijn zitten, ligt vooral aan Wallonië. Voor Vlaanderen zijn de cijfers minder gunstig. Er is een lichte stijging van het aantal verkeersdoden van 44 naar 50 en er is de laatste vier jaar geen sprake meer van een structurele daling, zegt Vias.

Door de avondklok was er ook een sterke daling van het aantal ongevallen tijdens de nacht. De verkeersveiligheidsbarometer van het eerste trimester moet met de nodige voorzichtigheid bekeken worden, en moet geïnterpreteerd worden binnen de context van de maatregelen die op dat moment van kracht waren zoals het verplichte telewerk en de avondklok, zegt de mobiliteitsorganisatie nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni