De steenweg heeft vandaag smalle stoepen en weinig groen

Minder parking en meer groen op nieuwe Boondaalsesteenweg

Tim Gatzios
© BRUZZ
12/04/2021

De Boondaalsesteenweg in Elsene wordt de komende jaren volledig heraangelegd tussen het Flageyplein en de Generaal Jacqueslaan, een stuk van 1,1 km. Het gemeentebestuur wil de autodruk verlagen en voorziet extra bomen.

De Boondaalsesteenweg is een typische stedelijke steenweg. De weg is met andere woorden smal. Toch zijn er ondanks die beperkte ruimte twee rijstroken voor auto's en een parkeerstrook. Daardoor zijn de versleten stoepen eerder smal en staan er ook amper bomen in de straat.

Een heraanleg van gevel tot gevel moet die situatie de komende jaren veranderen. Het gemeentebestuur van Elsene wil de steenweg omvormen tot een eenrichtingsstraat van het Flageyplein naar de Generaal Jacqueslaan. Daardoor komt ruimte vrij voor comfortabele stoepen. Ook de verkeersdruk moet daardoor dalen.

Fietsers moeten de weg delen met auto's omdat het gaat om een lokale weg met relatief weinig verkeer.

Veiliger

De snelheid van het autoverkeer moet door verschillende maatregelen dalen. Er komen verschillende verhoogde oversteekplaatsen, kruispunten met verkeersdrempels en asverschuivingen. Er zal ook niet langer geparkeerd kunnen worden aan kruispunten, wat de zichtbaarheid van overstekende voetgangers ten goede zal komen.

Het gevolg van die ingrepen is dat het aantal parkeerplaatsen gevoelig zal dalen, van 143 vandaag tot 90 na de werken. De daling situeert zich vooral bij de gewone parkeerplaatsen. Er blijven twee plaatsen voor mensen met een beperking, en er komen extra leverzones.

Groener

De toename van het aantal bomen speelt ook een rol in de daling van het parkeeraanbod. In de werfzone staan slechts enkele bomen ter hoogte van kruispunten. Die blijven allemaal behouden, en er worden ook 45 nieuwe exemplaren geplant, van verschillende soorten. Aan de voet van de bomen komen bloeiende struiken en grassen, om voedsel te voorzien voor insecten.

Tot slot worden twee ruimtes op de steenweg omgevormd tot woonerf, een gebied waar de verschillen tussen stoep en rijweg minimaal zijn, om zo duidelijk te maken dat voetgangers overal voorrang hebben. Dat zal gebeuren rond het kruispunt van de Boondaalsesteenweg met de Belvedèrestraat, waar ook de verbinding met de Kuipstraat en de Spiraalbuisstraat wordt doorgeknipt. Ook ter hoogte van de Gustave Biotstraat komt een woonerf, om een soort plein te creëren.

Vergunning

Het openbaar onderzoek over de heraanleg is begonnen op 6 april. Burgers en organisaties kunnen tot 5 mei hun commentaar geven op de plannen. Op 26 mei volgt op basis van het openbaar onderzoek een advies van de overlegcommissie. Pas daarna kan er een bouwvergunning komen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni