Metro 3: Bordet

| Metro 3: Bordet

Stadsbewegingen willen verlenging openbaar onderzoek Metro 3: 'Zijn duizenden pagina's'

EDB
© BRUZZ
18/03/2022

Stadsverenigingen ARAU en Inter-Environnement Bruxelles (IEB) vragen om het openbaar onderzoek naar de bouw- en milieuaanvraag voor Metro 3 te verlengen tot in september. Stadsbeweging BRAL steunt die vraag.

Half februari diende Beliris de bouw- en milieuaanvraag voor metro 3 in. Enkele weken later – op 7 maart – ging het openbaar onderzoek van start. Dat zou lopen tot 5 april.

Maar volgens ARAU en IEB is die termijn te kort. “Het is onmogelijk om de voorgelegde documenten te analyseren en in dertig dagen een advies uit te brengen,” klinkt het in een persbericht. “Het dossier is niet enkel erg technisch, maar ook enorm. Er moeten duizenden pagina’s gelezen worden, waaronder enkel al 6.267 bladzijden voor de effectenstudie.”

Volgens de verenigingen is het “in deze omstandigheden dan ook een schijnvertoning om van ‘burgerparticipatie’ te spreken.” Ze vergelijken de termijn voor het openbaar onderzoek met die van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. “Dit plan werd gedurende vier maanden onderworpen aan een openbaar onderzoek terwijl het ‘slechts' 939 pagina’s telde,” klinkt het.

Complex en duur dossier

De verenigingen benadrukken ook dat de regering zich ertoe verbonden had om met betrekking tot grote projecten zoals metrolijn 3, breder te raadplegen en inspraak te vragen bij de burgers. “De verlenging die wij vragen, staat ons niet enkel toe om de technische analyse van het dossier uit te voeren, maar ook om raadpleging en inspraak te organiseren.”

Ook stadsvereniging BRAL laat weten het standpunt van ARAU te steunen. “Het is zo’n complex en duur dossier. Het is geen eenvoudig dossier om te begrijpen en we moeten de mensen de kans geven om het te doorgronden,” zegt Raf Pauly, coördinator bij BRAL. “Daarom steunen we deze vraag ook.”

Tegen 2030-2031 moet er een metro rijden van Bordet (Evere) naar Albert (Vorst). In augustus werd de effectenstudie voor de tweede fase van metro 3 nog voorgesteld.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni