20210112 1782 Brusselse link Essex schandaal taxi1

Tarieven en aantal licenties ongewijzigd in taxibesluit, dat nu naar Raad van State gaat

CD
© Belga - BRUZZ
20/07/2022

De Brusselse regering heeft woensdag het voorontwerp van uitvoeringsbesluit, dat de soorten taxi's, de quota en tarieven die erop van toepassing zijn, in tweede lezing goedgekeurd. Die blijven ongewijzigd, ondanks kritiek van Brupartners. Minister-president Rudi Vervoort (PS) stuurt de tekst nu door naar de Raad van State.

Daarmee lijkt de timing van de taxihervorming behouden. Op 22 oktober loopt de sparadrapsordonnantie af en moet de taxi-ordonnantie in werking treden. Daarvoor moest het uitvoeringsbesluit voor het zomerreces naar de Raad van State gestuurd worden, na de goedkeuring door de Brusselse regering in tweede lezing. Dat is woensdag gebeurd.

Vermits de Raad van State haar advies binnen 30 dagen moet leveren, kan de regering het uitvoeringsbesluit na het zomerreces definitief goedkeuren, waardoor de hervorming van kracht kan worden.

Kritiek uit de sector

Na de eerste lezing moest Brupartners, dat het sociaal overleg tussen de sociale partners en de regering verzekert, haar advies geven. Volgens Zeynep Balci, woordvoerder van Rudi Vervoort, werd dat advies verwerkt in de tweede versie. Dat is ook de versie die woensdag werd goedgekeurd en aan de Raad van State werd overgemaakt.

Volgens het kabinet Vervoort zouden enkel details gewijzigd zijn, en werden de numerus clausus en de tarieven niet meer gewijzigd in de huidige versie van het uitvoeringsbesluit.

Nochtans had Brupartners daar kritiek op in hun advies. Zo zijn ze niet tevreden met de tarieven omdat die geen rekening houden met de stijgende kosten van het levensonderhoud. Bovendien “bevinden de tarieven zich in de onderste marge van de prijzen die in België en in het buitenland worden toegepast.”

Ook de numerus clausus, het aantal taxilicenties, blijft een heikel punt. Maar daarover is Brupartners het intern niet eens. Alle sociale partners behalve één vinden het aantal licenties in het nieuwe besluit te hoog. "Waardoor de rentabiliteit in gevaar komt." Werkgeversorganisatie (BECI) vindt dit dan weer te laag, gezien het aantal bestaande chauffeurs, de verwachte groei van de markt en de vergelijking met andere Europese hoofdsteden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni