| Blokkade van Uber-chauffeurs aan de Wetstraat (archief)

Tijdelijke oplossing voor Uber in de maak, zonder steun PS en Ecolo

KVDP
© BRUZZ - Belga
29/11/2021

Meerderheidspartijen One.brussels/Vooruit, Open VLD, Groen en Défi hebben een akkoord bereikt over een overgangsmaatregel voor de problematiek van de Brusselse Uber-chauffeurs. Ze vinden daarvoor steun bij oppositiepartijen N-VA, CDH en MR. Met de spoedordonnantie die vandaag is ingediend hopen de partijen de Uber-chauffeurs tegen 10 december opnieuw aan het werk te laten.

Vertegenwoordigers van meerderheids- en oppositiepartijen zaten sinds 16 uur samen in het Brussels parlement om een overgangsmaatregel voor de protesterende Uber-chauffeurs te bespreken. De Brusselse chauffeurs mogen sinds vorige week vrijdag niet meer via Uber werken, na een arrest van het Brussels hof van beroep.

De Brusselse regering vond vorige week donderdag wel een akkoord over het nieuwe taxiplan, waarmee er ook een oplossing zou komen voor de Uber-chauffeurs, maar vooral oppositiepartij CDH gaat niet akkoord met dat voorstel van de regering. Volgens de partij is er geen debat meer mogelijk over het taxiplan als dat plan met spoed behandeld moet worden door het Brussels Parlement. Tegelijkertijd is er wel dringend een tijdelijke oplossing nodig voor de werkloze chauffeurs, klinkt het.

"Het parlement zet nu een stap in de goede richting. Ik zou het waarderen als Uber nu ook iets voor de chauffeurs doet"

Christophe De Beukelaer, CDH-parlementslid

Daarom lanceerde de oppositiepartij maandagnamiddag gesprekken met vertegenwoordigers van de andere partijen. Dat leidde tot een akkoord: meerderheidspartijen One.brussels/Vooruit, Open VLD, Groen en Défi hebben vandaag een voorstel tot ordonnantie ingediend waarmee er een tijdelijke oplossing zou moeten komen voor de Uber-chauffeurs.

Concreet komt het erop neer dat een aantal artikels uit de ordonnantie uit 1995, de huidige taxiwetgeving, gewijzigd of opgeschort worden. Het voorstel zal gesteund worden door oppositiepartijen MR, CDH en N-VA. Ecolo en PS, de partij van minister-president Rudi Vervoort, steunen het voorstel niet.

Overgangsperiode tot augustus

“Wij hebben gekregen wat we wilden: een overgangsperiode en de mogelijkheid om een debat te voeren over het taxiplan,” zegt parlementslid Christophe De Beukelaer (CDH). Nadat het voorstel besproken wordt door het Uitgebreid Bureau hopen de partijen die het voorstel steunen dat er op 10 december een stemming kan volgen in de plenaire. “Vanaf dan of ten laatste op 13 december zouden de chauffeurs opnieuw aan het werk kunnen,” aldus Brussels parlementslid David Weytsman (MR). "Dit akkoord is een overwinning voor iedereen die gestreden heeft tegen de hardnekkigheid van de PS om een hele sector aan banden te leggen."

Intussen kan het parlement dan werken aan een definitieve wetgeving voor de volledige taxisector. Dat zal evenwel nog even duren omdat nog de nodige adviezen moeten gevraagd worden en met de sector overlegd dient te worden.

Nog twee weken werkloos

"Dit akkoord betekent dat het taxiplan op een rustige manier besproken en geamendeerd kan worden, terwijl de PS het plan snel wilde forceren," zegt De Beukelaer nog. "De overgangsperiode zou tot 22 augustus duren. We hebben dus zes maanden om aan een echt taxiplan te werken."

Tot het voorstel over de overgangsmaatregel is goedgekeurd zullen de ongeveer 2.000 getroffen chauffeurs hun wagens wel nog even aan de kant moeten laten staan. De Beukelaer vindt dat het nu aan Uber is om iets voor de chauffeurs te doen. "Het parlement zet nu een stap in de goede richting. Ik zou het waarderen als Uber nu ook iets voor de chauffeurs doet," aldus De Beukelaer nog. "De chauffeurs zullen nog vijftien dagen niet kunnen werken. Uber kan in die tijd misschien een vergoeding geven aan zijn chauffeurs, of het kan een risico nemen door de app nu al te activeren."

Nog geen meerderheid

Maar of de overgangsmaatregel wel degelijk wordt goedgekeurd volgende week is nog maar de vraag. De partijen die het voorstel indienden - Défi, Groen, One.brussels/Vooruit en Open VLD - hebben samen twintig zetels. Samen met de oppositiepartijen die het voorstel nu al steunen - CDH, MR en N-VA - gaat het om 42 stemmen voor. Dat is dus niet genoeg voor een meerderheid in een halfrond met 89 zetels.

"We moeten nog zien wat sommige partijen zullen doen als ze de tekst krijgen in de commissie. Wat met PTB gaat doen, weet ik bijvoorbeeld niet. De meeste partijen hebben de tekst nog niet gezien", zegt Arnaud Verstraete (Groen). "En zullen PS en Ecolo tegen stemmen of zullen ze zich onthouden? Dat maakt een groot verschil."

De kans dat PTB en PVDA, samen goed voor elf zetels, de overgangsmaatregel zullen steunen is echter heel klein. "Het zou Uber alleen toelaten om opnieuw winst te kunnen maken", klinkt het. "De Brusselse regering wordt met haar taxiplan nu al gegijzeld door die multinational, met het mes op de keel", zegt fractieleider Youssef Handichi. Hij pleit voor een hervorming van de taxisector waarbij de overheid een openbare app lanceert waarop bestuurders en reizigers elkaar kunnen vinden. "Tot dan moet de Brusselse regering de chauffeurs steunen met een vergoeding. De factuur mag ze daarna naar Uber sturen."

Groen: 'Taxiplan is onduidelijk'

Met hun tegenvoorstel lijken Groen samen met Défi, Open VLD en One.brussels/Vooruit in te gaan tegen PS en Ecolo, maar volgens Verstraete gaat het niet om een vreemde zet die de meerderheid in gevaar brengt. "Wat wij voorstellen is een tekst die al op de tafel van de regering lag, maar daar is de PS dan op teruggekomen om dan snel het taxiplan te lanceren."

"Voor mij is de essentie dat er dringend een oplossing moet komen, via ons voorstel of via het taxiplan", aldus Verstraete nog. "Alleen is het nu niet duidelijk in welke mate dat taxiplan haalbaar is en in welke mate het een antwoord biedt op de problemen van de chauffeurs. Zullen zij de dag nadat het taxiplan is goedgekeurd opnieuw aan het werk kunnen? Dat zijn allemaal nog open vragen."

PS: 'Voorstel gedicteerd door Uber'

Eerder op de dag kondigde PS-fractieleider Ridouane Chahid aan dat zijn fractie het taxiplan van de regering als voorstel van ordonnantie gaat indienen in het parlement. In een reactie stelt Chahid dat hij het voorstel van de andere meerderheidspartijen niet ziet zitten omdat dat "door Uber gedicteerd werd, een multinational die mensen uitbuit en het arbeidsrecht en sociale rechten niet respecteert".

"Wat nu gebeurt, is een schandaal: in plaats van naar een legitieme oplossing te zoeken voor de chauffeurs, hevelen sommige collega's hun wetgevende macht over naar een multinational die veroordeeld is voor deloyale concurrentie en het illegaal uitvoeren van taxidiensten. Bepaalde partijen verkiezen Uber nog enkele maanden inkomsten te garanderen, die zelfs de torenhoge schulden niet dekken van deze multinational die in alle landen waar hij actief is, veroordeeld is. Ik heb pijn aan mijn democratisch hart", haalt de PS-fractieleider uit.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni