Tunnel onder Noordstation luidt start in van metrolijn 3

Steven Van Garsse
© BRUZZ
31/03/2021
Updated: 31/03/2021 17.57u

| De bouwput aan de Vooruitgangstraat voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen naar de Aarschotstraat voor metro 3.

Beliris start eerstdaags met het graven van een tunnel onder het Noordstation. Daarmee wordt de eerste stap gezet van de nieuwe metrotunnel naar Bordet die 4,3 km lang zal worden. De metro zal je in tien minuten van Bordet naar De Brouckère brengen.

De MIVB is al volop bezig met het nieuw metrostation Toots Thielemans aan de Stalingradlaan, als voorbereiding van de toekomstige metrolijn 3. Nu start ook Beliris, het federaal agentschap voor de samenwerking tussen Brussel en de federale overheid, met de eerste metrowerken.

Er wordt een nieuwe tunnel gegraven onder de sporen van het Noordstation. Die zal ingericht worden als metrotunnel en nadien aangesloten worden op de bestaande premetrolijn Noord-Albert.

De tunnel is vrij kort maar de werken zijn omvangrijk. De tunnel vertrekt aan de Vooruitgangstraat, meer precies aan het Solvayplein (zie illustratie hieronder). Daar zal een bouwput van 15 meter diep komen. Aan de andere kant van de spoorlijn, in de Aarschotstraat, komt een bouwput van 22 meter diep. Beide plekken worden met elkaar verbonden via een tunnel.

“Dit is een onomkeerbare stap in de bouw van de nieuwe metrolijn,” zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), die in mei vorig jaar de bouwvergunning heeft afgeleverd. De tunnel onder het Noordstation zal 47 miljoen euro kosten.

Tram en trein zullen kunnen blijven rijden. "De dienst moet niet onderbroken worden," zegt Cédric Bossut, CEO van Beliris.

Uitbreiding metro 3: er komt een verbindingstunnel tussen de Vooruitgangsstraat en de Aarschotstraat waarvoor bouwputten gegraven moeten worden

| Uitbreiding metro 3: er komt een verbindingstunnel tussen de Vooruitgangsstraat en de Aarschotstraat waarvoor bouwputten gegraven moeten worden.

In tien minuten van Bordet naar De Brouckère

De nieuwe metrolijn 3 komt, zoals bekend, deels op de bestaande premetrolijn Noord-Albert, en wordt verder doorgetrokken van Noord naar Bordet (Evere).

De totale metrolijn zal tien kilometer lang zijn. “Het is een fantastische opportuniteit om iedereeen de stap te laten zetten van de auto naar het openbaar vervoer,” zegt CEO Brieuc de Meeûs. “De metro zal je in tien minuten van Bordet naar de Brouckère brengen. Of in twintig minuten van Bordet naar Albert.”

Volgens Brieuc de Meeus beantwoordt metro 3 aan de nieuwe mobiliteitsvraag. "De metro komt er in een deel van Brussel dat vandaag onderbediend is."

Minister van mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) voegt daar aan toe dat de nieuwe metro niet alleen mensen sneller door de stad zal vervoeren, maar dat de metro ook een kans is om de leefbaarheid in de stad te vergroten. “We willen overal autoluwe wijken in de stad. De metro kan ons daarbij helpen.”

De doorsnede van de toekomstige tunnel voor metro 3 onder de spoorlijnen tussen de Vooruitgangstraat en de Aarschotstraat

| De doorsnede van de toekomstige tunnel voor metro 3 onder de spoorlijnen tussen de Vooruitgangstraat en de Aarschotstraat.

Vergunning eind 2022

Tien bestaande premetrostations moeten aangepast worden om de metro te laten rijden. Er komen acht nieuwe stations bij, waarvan zeven langs de nieuw te graven tunnel.

De bouw van die nieuwe stations in Schaarbeek en Evere zal elk zo’n twee jaar duren en riskeert nog de meeste hinder te veroorzaken. De gemeente Schaarbeek heeft daarom, bij monde van burgemeester Cecile Jodogne (Défi) een nota opgesteld waar Beliris en de Brusselse regering er attent op wordt gemaakt dat de hinder tot een minimum beperkt moet blijven en dat de openbare ruimte rond die nieuwe metrostations kwaliteitsvol zal moeten zijn.

Voor de metrotunnel van Noord naar Bordet en de nieuwe stations is nog een bouwvergunning nodig. Momenteel is de milieueffectenstudie aan de gang. Minister Smet (one.brussels-Vooruit) wil in januari volgend jaar het openbaar onderzoek starten. Eind 2022 kan de vergunning worden afgeleverd.

Aarschotstraat wordt afgesloten

De werken aan de kleinere metrotunnel onder het Noordstation die wel al vergund zijn, zullen duren tot 2024. Beliris benadrukt dat er alles aan is gedaan om de overlast te beperken. De Aarschotstraat zal deels afgesloten moeten worden, maar de werf zal plaatsvinden achter een hoge afsluiting. Het gros van de afvoer van zand zal via de bouwput aan het Solvayplein gebeuren, en vervolgens via het Kanaal. Er is ook een leefbaarheidsmanager aangesteld die er voor moet zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt is.

De bouwput aan de Aarschotstraat voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen naar de Aarschotstraat voor metro 3

| De bouwput aan de Aarschotstraat voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen naar de Aarschotstraat voor metro 3.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Mobiliteit, Metro 3, Brieuc de Meeûs, Beliris, MIVB, Schaarbeek, Noordstation, Aarschotstraat, Vooruitgangsstaat, Pascal Smet, Elke Van den Brandt

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni