Autofiles

| Automobilistenvereniging VAB stelt dat de helft van de autopendelaars die met de wagen naar Brussel rijdt, niet over een alternatief beschikt en doet daarom een oproep naar de overheid om eerst zwaar te investeren in beter openbaar vervoer.

VAB: 'Helft autopendelaars heeft geen alternatief om in Brussel te geraken'

TD
02/10/2018

Automobilistenvereniging VAB stelt dat de helft van de autopendelaars die met de wagen naar Brussel rijdt, op dit moment niet over een alternatief beschikt. VAB roept de overheid daarom op om eerst zwaar te investeren in beter openbaar vervoer in en rond Brussel en een veilige fietsinfrastructuur. Pas daarna kan er gedacht worden aan het invoeren van rekeningrijden binnen een straal van 15 à 20 kilometer rond Brussel.

VAB is naar eigen zeggen bezorgd over "de afwezigheid van grondig onderzoek ter zake, en de lichtzinnigheid waarmee over rekeningrijden gesproken wordt in Vlaanderen". Daarom liet de organisatie bij onderzoeksgroep MOBI van de VUB een studie uitvoeren over de maatregelen die nodig zijn om toch die model shift (overstap naar duurzame vervoermiddelen) te organiseren in Brussel.

2.000

De onderzoeksopdracht was uitzoeken welke maatregelen, stimulerende en ontradende, het meest effectief zijn om te komen tot een gewijzigd, meer duurzaam verplaatsingsgedrag.

De VUB enquêteerde daarvoor meer dan 2.000 werknemers van Brusselse bedrijven over hun pendelgedrag en de bereidheid om dat aan te passen. Aan de resultaten van het onderzoek hangt VAB enkele individuele maatregelen vast die autopendelaars stimuleren om naar een ander vervoermiddel over te stappen.

GEN

Een daarvan is een operationeel GEN (Gewestelijk Expressnet) met voldoende hoge frequentie en vlotte overstapmogelijkheden van fietsers en automobilisten aan de GEN-stations.

"Het GEN valt vooral in de smaak bij pendelaars die in de Brusselse rand wonen," klink het. Daarnaast moet het huidige openbaarvervoernetwerk beter aangepast worden aan de groeiende behoeften waar onder meer een vroegere en latere bediening deel van uit maken. "De woonplaats is daarbij een belangrijk criterium: wie in Brussel centrum woont, heeft immers meer aan een ruimer aanbod dan wie buiten Brussel (rest van België) woont."

Fiets

Voorts is er nood aan een veilig en comfortabel fietsnetwerk dat zich focust op de hele fietsroute van thuis tot bestemming. "Fietssnelwegen, fietsbruggen en -tunnels, veilige kruispunten en brede comfortabele fietspaden en veilige fietsstallingen zijn daarbij een must."

App

VAB raadt ook het gebruik van nieuwe technologie aan: "Een digitale mobiliteitsassistent (app) die vlot toegang geeft tot de boeking en de betaling van alle vervoermiddelen heeft een sterke meerwaarde bij de overgang naar duurzame alternatieven." Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers met de fietsvergoeding en een parkeerbeleid twee sterke instrumenten in handen hebben om gedrag te sturen.

"Als er meer en frequent openbaar vervoer komt in Brussel, zal 21 procent van de autopendelaars voor een alternatief kiezen. In combinatie met een beprijzing van het autogebruik loopt de score op tot 37 procent," maakt VAB zich sterk.

Mobiliteit in Brussel

Moet de auto uit het Brussels stadsbeeld verdwijnen? Wijkt het algemeen belang voor het lokale belang bij wegwerkzaamheden? En heeft de stad nood aan meer openbaar vervoer 's nachts? tvbrussel gaat naar aanleiding van de verkiezingen in op Mobiliteit in Brussel.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , Mobiliteit in Brussel , s-trein , files , vab

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni