Vias: 'Ongelukken met deelsteps vooral 's nachts en onder invloed'

© Belga
01/07/2023

Het aantal ongevallen met e-steps is de laatste jaren explosief gestegen. Om zicht te krijgen op de exacte oorzaken, analyseerde verkeersinsituut Vias honderd pv's van ongevallen met gewonden in Brussel in 2020.

Het gebruik van elektrische step is de laatste jaren fors toegenomen. Tussen 2020 en 2022 verdrievoudigde het aantal afgelegde kilometers van 0,47 miljoen km naar 1,49 miljoen km met een deelstep of eigen step. Parallel verviervoudigde echter ook het aantal letselongevallen: van 409 in 2020 naar 1.748 in 2022. Zowel in 2021 als in 2022 waren er vier doden bij de gebruikers van een elektrische step.

Ongevallen op een kruispunt komen proportioneel het vaakst (29 procent) voor. De meest voorkomende scenario's daarin zijn e-steps die geraakt worden door een auto die naar rechts of links draait terwijl de step rechtdoor rijdt (12 procent). Bij die ongevallen merkt de automobilist vaak de e-step niet op.

Daarnaast zijn er ongeveer evenveel ongevallen (14 procent) op een kruispunt waarbij een e-step en een auto elkaar kruisen en een van beide partijen geen voorrang verleent. Dit soort ongevallen gebeurt vaak in het donker. Enkelzijdige ongevallen komen in 23 procent voor. Deze ongevallen zonder tegenpartij kunnen liggen aan externe oorzaken (10 procent), die terug vaak te maken met de kleine wielen van de e-step waardoor die geblokkeerd kan raken in bijvoorbeeld rioolputjes of een gat in het wegdek.

Het gedrag van de e-stepgebruiker speelt ook een grote rol (13 procent). De meeste ongevallen gebeuren in die gevallen in een context van uitgaan en feesten. Zo wordt er regelmatig onder invloed van alcohol en drugs gereden, waardoor bestuurders de controle verliezen, aldus Vias.

Er worden ook e-step gebruikers op een zebrapad (11 procent) aangereden. Het gaat dan over gebruikers die vanaf het voetpad aan vermoedelijk te hoge snelheid de straat oversteken waardoor automobilisten verrast worden. Tot slot zijn er 9 procent botsingen tussen kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) onderling en zijn e-steppers slachtoffer van openzwaaiende autodeuren (4 procent) en vertrekkende geparkeerde wagens (6 procent).

Hoofdletsel

Vias pleit zaterdag voor het verplichte helmdracht voor e-step gebruikers om het aantal ernstige hoofdletsels te kunnen beperken. "Uit internationaal onderzoek blijkt dat een derde van de e-step gebruikers een hoofdletsel oploopt, terwijl slechts 4 procent van de gebruikers op het moment van het ongeval een helm draagt. Een eerste Belgische studie in UMC Sint-Pieter noteert 40 procent hoofdletsels bij patiënten die met hun step in een ongeval betrokken waren."

Op Europees vlak moet er werk gemaakt worden van extra minimumnormen op technisch vlak, zoals de wielmaat. Grotere wielen zorgen voor meer stabiliteit en minder evenwichtsproblemen, aldus Vias.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni