File 3 BRUZZ ACTUA 1581

Wat met de belasting op de inverkeersstelling van auto's in Brussel?

Sara De Sloover
© BRUZZ
19/01/2018

Minister Guy Vanhengel (Open VLD) wil de belasting op de inverkeerstelling (BIV) in Brussel afschaffen en de jaarlijkse verkeersbelasting voor diesels verhogen. Een taskforce van experts bestudeert momenteel het voorstel. Is de afschaffing van de BIV een goed idee?

"Beter om te focussen op het gebruik van een wagen, dan op het bezit"

Stefan Cornelis, Parlementslid open VLD

AFSCHAFFEN

Het Brusselse wagenpark verjongen en de Brusselaars laten overstappen van diesel naar milieuvriendelijker wagens, is de uitdaging,” vindt Stefan Cornelis, Brussels parlementslid voor Open VLD.

“De bewoners van ons gewest tuffen rond in een wagenpark dat niet alleen te oud is – gemiddeld 9,5 jaar – maar ook voor zestig procent uit dieselwagens bestaat. En laat net die oude diesels de grootste boosdoeners zijn in het hele fijnstof-verhaal.”

“Een van de manieren om het gedrag te veranderen is de belastingen op het gebruik van de auto meer sturend te maken. Maar de BIV is een fiscaal instrument dat daar bij uitstek niet voor geschikt is.”

“Die betaal je immers in één keer bij de aankoop van een auto. Dat vehikel is in 1992 ingevoerd om de btw-verlaging en de afschaffing van de weeldetaks te compenseren. De belasting op de inverkeerstelling werkt contraproductief: hoe ouder (en dus vervuilender) een auto is, hoe lager de taks. De heffing prikkelt ook hoegenaamd niet tot de aankoop van een nieuwe auto.”

“Het zou beter zijn om niet langer de aankoop van een auto te belasten – daar dient de btw trouwens voor –, maar het gebruik ervan. Dat kan veel beter via de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB), waar we veel meer parameters in rekening kunnen brengen en dus echt sturend kunnen werken. De BIV kan eenvoudig geïntegreerd worden in die verkeersbelasting, in plaats van drie verschillende taksen te heffen op dezelfde auto. Het doel is om uiteindelijk het gebruik per kilometer te belasten in plaats van het pure bezit.”

“We vragen een taskforce van een zestal milieu- en mobiliteitsexperts om, samen met fiscale ambtenaren uit alle gewesten, een aantal suggesties te doen. Hun voorstellen zullen in de loop van het jaar uitgewerkt worden in een hervorming van de autofiscaliteit.”

Dat de autosector wel zal varen bij een vergroening van het wagenpark, is niet meer dan logisch, vindt het Open VLD-parlementslid. “We kunnen maar hopen dat de fabriek in Vorst mee profiteert. En binnen vijf jaar komen die groenere auto’s ook op de tweedehandsmarkt terecht, die zo automatisch duurzamer wordt.”

“Dat vooral de rijken zouden profiteren, is kort door de bocht: de aanschaf van een wagen minder belasten zou evengoed gezien kunnen worden als een sociale flankerende maatregel bij de invoering van de lage-emissiezone. Die treft immers vooral mensen voor wie de aanschaf van een nieuwe wagen niet evident is.”

Conclusie voor Cornelis: “Wie denkt dat ministers hun beleid baseren op een handvol fils-à-papa’s in een Lamborghini, heeft het bij het verkeerde eind. En wie zegt dat de belasting op de inverkeerstelling afgeschaft wordt, spreekt voor zijn beurt.”

‘Regering lijkt aankoop nieuwe wagens aan te moedigen’

Tim Cassiers, Bral en Roel De Cleen, Fietsersbond

Opinie Tim Cassiers BRUZZ ACTUA 1599 BRAL

HOUDEN

Stadsbeweging Bral en de Fietsersbond zijn niet te spreken over het ‘proefballonnetje’ van minister Vanhengel. “De afschaffing van BIV zou een verkeerd signaal zijn,” betogen de twee organisaties bij monde van Tim Cassiers (Bral) en Roel De Cleen (Fietsersbond). “De regering lijkt zo de aankoop van nieuwe wagens aan te moedigen, terwijl Brussel al kreunt onder parkeer- en congestiedruk, verkeersonveiligheid en luchtvervuiling.”

“De hervorming van de autofiscaliteit dient net de consument, als hij dan toch een auto wil aanschaffen, aan te porren om een meer duurzame keuze te maken. Milieuonvriendelijke wagens moeten dus hoger worden belast.”

De BIV is volgens de organisaties de eerste boodschap naar de gebruiker dat bepaalde keuzes niet ondersteund worden. “Onmiddellijk volgt ook de boodschap dat de jaarlijkse verkeersbelasting voor deze voertuigen veel hoger ligt. Op die manier ‘ontdekt’ de autogebruiker niet plots op zijn afrekeningen dat hij de foute keuze heeft gemaakt.”

De twee mobiliteitsorganisaties vragen om een coherente lijn door te trekken vanaf de aankoop van een wagen, over het bezit tot de belasting van het gebruik. Dat kan via een gewestelijke belasting en/of slimme kilometerheffing. In elk van die stappen moet de consument duidelijk gemaakt worden wat de minst slechte keuze is.

Een groene fiscaliteit schoeit zich op een volledig nieuwe leest, zeggen Bral en de Fietsersbond. “Ze moet de externe kosten van autobezit en gebruik opvangen, op het vlak van vervuiling, congestie, ruimtebeslag en impact bij verkeersongevallen. Grote, dure wagens zouden dan misschien beter scoren op uitstoot, maar nemen meer ruimte in op straat en hebben een grotere impact bij ongevallen. Een sociale correctie die duurdere auto’s hoger belast kan ook nog altijd.”

“De hervorming van de autobelasting zou best deel uitmaken van een globale Brusselse taxshift. Daarbij worden er extra inkomsten geheven op het autobezit en het gebruik. Langs de andere kant worden wonen en werken in Brussel fiscaal aantrekkelijker gemaakt.”

Bral en Fietsersbond vragen dat de taskforce van experts onafhankelijk haar werk kan doen om met gedragen en weldoordachte voorstellen te komen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, BIV, Belasting op inverkeersstelling, Fietsersbond, Stefan Cornelis

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni