Zelfde statuut voor Uber en klassieke taxi's: Vervoort heeft zijn taxiplan klaar

SVG
29/09/2021
Updated: 29/09/2021 17.33u

Het taxiplan van minister-president Rudi Vervoort (PS) is klaar. De statuten voor Uber- en de klassieke taxichauffeurs worden gelijkgetrokken, de quota blijven overeind en er komen minimumtarieven. De regering gaat er zich de komende weken over buigen.

Een en ander werd vernomen tijdens een perslunch met minister-president Rudi Vervoort (PS). Die had na enkele grote taxibetogingen in de lente dit jaar een taxiplan beloofd voor eind juni. Dat taxiplan is er nu, in de vorm van een voorontwerp van ordonnantie. “Het is zopas ingediend en kan nu verder besproken worden met de andere kabinetten,” zegt Vervoort. Nadien volgen gesprekken met de taxisector en na een goedkeuring in de regering, kan het naar het parlement.

Volgens Vervoort is het taxiplan in lijn met het regeerakkoord. Dat stelt de dienstverlening, het comfort en de service voor de gebruikers centraal. Vervoort wil naar één basisstatuut voor taxi- en Uberchauffeurs. Ook de numerus clausus blijft behouden, om de wildgroei aan taxichauffeurs tegen te gaan.

Buitenlandse aanbieders worden gebannen: het taxibedrijf moet een zetel hebben in België. Variabele tarieven, zoals Uber en Heetch die vandaag gebruiken, zijn nog mogelijk maar ze mogen niet onder een bepaald minimumtarief gaan. Dat moet de klassieke taxisector beschermen tegen een mogelijk ontwrichtende strategie, waarbij Uber en Heetch een monopolie zouden krijgen, zegt Vervoort.

Straat- en standplaatstaxi's

Ondanks het eenvormig statuut maakt de ontwerpordonnantie wel het onderscheid tussen de klassieke taxi's en de Ubertaxi's. Vervoort inspireert zich hiervoor op de Vlaamse wetgeving. De eerste zijn 'standplaatstaxi's. Die hebben een 'spoetknik' op het dak, hebben recht op een standplaats en mogen busbanen gebruiken. De taxi mag ook klanten oppikken en via een reservatiesysteem werken. De taxi's zullen vaste tarieven hanteren.

Daarnaast zijn er de 'straattaxi's'. Het gaat om de taxi's die vandaag de limousine-wetgeving gebruiken. De elektronische reservatie is hier de regel. De taxichauffeurs mogen geen klanten oppikken en niet op standplaatsen staan. De taxi's mogen hier dynamische tarieven hanteren, onder voorwaarde dat ze niet onder het miniumumtarief gaan.

De nieuwe ordonnantie wil ook een numerus clausus van het aantal vergunde taxi's. Dat bestaat vandaag al voor de klassieke taxi-sector maar met de wildgroei van chauffeurs door Uber en Heetch dringt een nieuwe limiet zich op. Vervoort laat nog niet in zijn kaarten kijken over het maximum aantal toegelaten taxivoertuigen in Brussel. Dat maakt deel uit van de onderhandeling. Vandaag rijden er 2457 voertuigen rond (1261 klassieke taxis en 1196 Uber of Heetch-voertuigen).

Taxi-app

Het taxiplan voorziet ook een regeling voor de reservatiesystemen. De aanbieder van het reservatiesysteem moet een sociale zetel in België hebben, een register bijhouden van de chauffeurs, de voertuigen en trajecten. Ze mogen geen exclusiviteit vragen van de chauffeurs en moeten transparant zijn in de kosten die ze opleggen aan de licentiehouders. Ze moeten er ook over waken dat de chauffeurs de wettelijke rijtijden respecteren.

Bedrijven die zich daar niet aan houden, riskeren een verbod om nog in Brussel te opereren.

Het Brussels Gewest zal zelf ook een taxi-app ontwikkelen.

Overeenstemming

Volgens Vervoort is er binnen de regering een overeenstemming over de grote lijnen. Over de details zal nog onderhandeld moeten worden. Vraag is of Uber en andere taxiaanbieders, die vandaag de Brusselse limousine-wetgeving gebruiken om hun taxidiensten aan te bieden, hiermee zullen kunnen leven. Donderdag organiseren zij alvast een grote betoging.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni