| Een leerling volgt les via smartschool.

Brussel staakt: scholen schakelen over naar afstandsonderwijs

KVDP
© BRUZZ
08/11/2022

Minstens drie scholen in het Brusselse gemeenschapsonderwijs hebben beslist om woensdag de leerlingen les te geven via afstandsonderwijs. Door de nationale staking raken leerkrachten ofwel niet op hun werk, ofwel leggen ze zelf het werk neer.

In verschillende sectoren zullen werknemers op 9 november het werk neerleggen. De socialistische, christelijke en liberale vakbonden houden een algemene stakingsdag om maatregelen te eisen voor meer koopkracht. Ook de drie onderwijsbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend, maar hoe groot de stakingsbereidheid is onder de Brusselse leerkrachten is momenteel moeilijk in te schatten. Alleen de socialistische onderwijsvakbond heeft zijn leden expliciet opgeroepen om morgen niet aan het werk te gaan.

“Verschillende directeurs hebben vrijblijvend geïnformeerd naar wie gaat deelnemen aan de staking. Dat is in de ene school al iets duidelijker dan in de andere,” zegt Karin Struys, communicatieverantwoordelijke bij GO! Brussel, de scholengroep van het Brusselse gemeenschapsonderwijs. “Uit de reacties merken we wel dat het onderwijs niet onder druk komt te staan: in heel wat scholen wordt er duidelijk niet gestaakt. Al blijft de situatie diffuus.”

Op scholen waar leerkrachten toch staken, zullen leerlingen niet zomaar naar huis worden gestuurd. “Waar enkelingen staken, springen collega’s in of wordt sowieso opvang voorzien,” aldus Struys. “In het Atheneum Brussel hebben we weet van twee à drie leerkrachten die zullen staken. De leerlingen die van hen les horen te krijgen op het einde van de dag, kunnen iets vroeger naar huis. Iedereen pakt het op zijn of haar manier aan, maar altijd met de nodige aandacht voor het onderwijs.”

Afstandsonderwijs

Binnen het Brusselse gemeenschapsonderwijs – dat zijn 31 basisscholen en zeventien secundaire scholen - zullen scholieren niet voor gesloten schoolpoorten komen te staan, al zijn er minstens drie uitzonderingen. Zo blijven de poorten van het KA Etterbeek, de Kunsthumaniora Brussel en het Technisch Atheneum Zavelenberg dicht, maar bieden ze wel afstandsonderwijs aan. Niet per se omdat leerkrachten er massaal het werk neerleggen, maar wel omdat het openbaar vervoer woensdag sterk verstoord zal zijn, waardoor sommige leerkrachten niet op school zullen geraken. “Op school kunnen we de normale gang van zaken niet garanderen,” laat het KA Etterbeek weten aan ouders en leerlingen.

Ook binnen de Brusselse scholengroep Sint-Goedele wordt verwacht dat de impact van de algemene staking relatief beperkt zal blijven. Van de vier secundaire scholen zal geen enkele school overgaan tot afstandsonderwijs. “Van de meeste scholen heb ik te horen gekregen dat ze niet zoveel hinder verwachten. Men verwacht niet dat veel personeelsleden zullen staken,” zegt directeur Bruno De Lille. In het Anderlechtse Sint-Guido-Instituut en het Sint-Pieterscollege in Jette zou een “beperkt aantal” leerkrachten staken.

Waar De Lille wel hinder verwacht, is de Cardijnschool, waar Sint-Goedele buitengewoon onderwijs aanbiedt. Hoe de school zal omgaan met de staking, is nog niet helemaal duidelijk, al worden ouders wel gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. “Best wat leerkrachten staken er, onder meer vanwege de hoge werkdruk,” aldus De Lille. “Er wordt sowieso opvang voorzien, maar voor leerlingen die sowieso zorg nodig hebben is dat niet eenvoudig. De school denkt ook na over afstandsonderwijs, maar dat zou dan maar voor een heel kleine groep leerlingen zijn, want niet iedereen binnen het buitengewoon onderwijs kan dat aan.”

Crèches dicht

In één van de zeventien basisscholen van Sint-Goedele zullen de kleuterklassen dicht blijven. Kinderen kunnen er wel terecht voor opvang. Dat is niet het geval in twee van de elf kinderdagverblijven waar de meerderheid van de begeleiders zal staken. Die crèches blijven dicht.

Of er binnen de andere Brusselse katholieke scholen veel gestaakt zal worden, is nog niet duidelijk. Minstens twee scholen binnen het katholieke net schakelen wel over op afstandsonderwijs, het Maria-Boodschaplyceum en het Sint-Jan Berchmanscollege. In die laatste school blijven leerlingen die liever fysiek op school aanwezig zijn wel welkom.

Het is niet de eerste keer dat Brusselse scholen opnieuw overschakelen naar afstandsonderwijs sinds het ergste van de coronacrisis achter de rug is. Dat gebeurde ook op de stakingsdag van 31 mei dit jaar. Toen werd er alleen in de openbare sector gestaakt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni