Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

| Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Dalle over Brussels lerarentekort: 'Geen mirakeloplossingen'

TRO
© BRUZZ
15/12/2021

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) wil meer Brusselaars enthousiasmeren voor een baan in het Brussels onderwijs. Maar hoe hij dat gaat doen blijft voorlopig onduidelijk. Hij werd woensdag ondervraagd over het lerarentekort in Brussel in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement.

Het nijpende lerarentekort in het Nederlandstalig onderwijs beheerst eigenlijk al sinds het begin van het schooljaar de actualiteit. In Brussel is het probleem nog dringender dan in Vlaanderen, stipte Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman woensdagochtend opnieuw aan. "Leerlingen krijgen uren zelfstudie omdat er onvoldoende leerkrachten zijn," zei ze. "Dat is slecht voor de kwaliteit van ons onderwijs."

De VGC kondigde eerder maatregelen aan die de problemen op de korte termijn moeten kunnen inperken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) presenteerde een tienpuntenplan dat ook focust op de zij-instromers en tegelijk andere groepen moet activeren. Een van de aanpassingen is de uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers. Het Katholiek Onderwijs stelde al dat de maatregelen te weinig ambitieus zijn en ook Goeman stelt zich vragen bij de plannen. "De initiatieven van de VGC zijn nobel en waardig als oplossing voor de korte termijn, maar we hebben nood aan structurele oplossingen. En daarvoor kijken we naar Vlaanderen."

Voortraject in Brussels onderwijs

Buiten een nauwere samenwerking tussen de Brusselse Nederlandstalige cultureel-educatieve instellingen als Debateville of Tada, kon Dalle niet direct concrete oplossingen aanreiken. "Ik sta zeer positief tegenover de initiatieven van de VGC, maar er is helaas geen mirakeloplossing", zei hij. "Op middellange termijn hebben we vooral meer Brusselaars in ons onderwijs nodig. Scholen zouden afspiegeling van onze diverse samenleving moeten zijn. Het is lovenswaardig dat veel Vlamingen hier les komen geven, maar we hebben nog werk om Brusselaars hier voor de klas te krijgen."

Hoe dat concreet moet gebeuren, blijft onduidelijk. Goeman opperde een specifiek voortraject in Brusselse scholen om jongeren te overtuigen van een baan in het onderwijs. "Daar zie ik geen wonderoplossing in," repliceerde Dalle. "Hoe krijgen we Brusselse jongeren enthousiast voor lerarenopleiding? Daar slagen we nu blijkbaar onvoldoende in. De vraag is wel zeer pertinent en belangrijk."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni