Katholiek Onderwijs: 'Voorstellen om lerarentekort te verhelpen niet ambitieus genoeg'

© BRUZZ
06/12/2021

Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen mist ambitie in de plannen van de Vlaamse regering om het lerarentekort aan te pakken. "De minister moet de lat dringend hoger leggen", zegt directeur-generaal Lieven Boeve maandag.

De Vlaamse regering zette vrijdag het licht op groen voor een reeks maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan, zo communiceerde onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) maandag. Een van de aanpassingen is de uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers.

Maar Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt dat het meenemen tot tien jaar anciënniteit vanuit de privé niet zal volstaan. "Vooral midden veertigers denken aan een carrièreswitch en zijn potentiële leraren. Met slechts tien jaar mee te nemen anciënniteit verliezen zij nog steeds te veel loon. We pleiten voor minstens twintig jaar anciënniteit", klinkt het in het persbericht.

Anciënniteit

De uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers geldt voortaan voor tien extra knelpuntvakken en twee ambten, bovenop de tien knelpuntvakken die al op de lijst stonden. "De uitbreiding van de knelpuntvakken is goed, maar op dit moment gaat het niet meer over individuele vakken en is elk ambt in het onderwijs een knelpuntambt", klinkt het daarover.

Een van de andere punten van kritiek gaat over het omzetten van niet-ingevulde lesuren door leraren in punten voor ondersteunend personeel die de leraren bijstaan. Katholiek Onderwijs Vlaanderen noemt die maatregel "goed". "Maar daarbovenop voorzien dat die lesuren ook omgezet kunnen worden naar paramedici en werkingsmiddelen, zou pas echt een beleid op maat van de school mogelijk maken."

'Te weinig geluisterd'

"Het is teleurstellend dat de Vlaamse regering, na jaren van alarmsignalen en de crisis van de voorbije maanden, er niet in slaagt om het lerarentekort ten gronde aan te pakken", zegt directeur-generaal Lieven Boeve in zijn perscommuniqué. "Nog steeds wordt er te weinig naar de verzuchtingen en wensen van onze bestuurders, directies en leraren geluisterd, waardoor deze maatregelen een slag in het water dreigen te zijn. De minister moet de lat dringend hoger leggen, want het lerarentekort blijft de grootste bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen mist ook voorstellen op de langere termijn, zoals de schoolopdracht van de leraar en de affectatie van leerkrachten aan een schoolbestuur in plaats van aan een school. "Zo kunnen we versnippering van opdrachten verminderen en leraren vlotter aan de slag laten gaan in een context en schoolcultuur die het best bij hen past", aldus Boeve.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni