Evelyn Matthijs, lerares in basisschool De Telescoop in Laken

| Evelyn Matthijs, lerares in basisschool De Telescoop in Laken.

Vlaamse regering geeft fiat voor maatregelen tegen lerarentekort

© Belga
06/12/2021

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Het pakket kwam tot stand na overleg tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners. "We gaan het beroep van leraar opwaarderen", zegt Weyts. "Maar we moeten ook de leraar zélf opwaarderen. Leerkrachten verdienen meer respect. Als leerkrachten meer respect krijgen, dan kiezen meer mensen voor het onderwijs."

Een van de aanpassingen is de uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zij-instromers. Sinds 1 september 2020 kan je al tot 8 jaar anciënniteit meenemen als je vanuit de privé naar het onderwijs overstapt om 1 van 10 knelpuntvakken te geven. Vanaf 1 januari 2022 zal je tot 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen én de lijst met knelpuntvakken wordt uitgebreid met 10 extra vakken en 2 ambten.

Een andere maatregel slaat op de vaste benoemingen. Zo kon je tot nu toe alleen maar vast benoemd worden in het basisonderwijs met een diploma van (kleuter)onderwijzer. Basisscholen zullen nu ook masters met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs kunnen aanstellen. Zij worden dan verloond als bachelor.

Tot nu toe kregen leerkrachten ook alleen maar extra loon voor tijdelijke vervangingsopdrachten: ze kregen geen extra loon als ze structureel extra uren opnamen bovenop hun normale lesopdracht. Dat verandert nu. Leerkrachten zullen extra loon krijgen voor extra uren lesgeven.

Scholen zullen ook flexibeler kunnen omgaan met hun middelen. Concreet zullen scholen die moeite hebben om leerkrachten te vinden tot 20 procent van hun budget voor leerkrachten kunnen aanwenden om ondersteunend personeel aan te werven. Zo kan de school bijvoorbeeld een studiemeester in dienst nemen, die geen pedagogisch diploma moet hebben, maar die toch maximale ondersteuning kan bieden aan de leerkrachten, die dan meer ruimte krijgen voor het lesgeven.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni