| Een basisschool in Brussel. (Illustratiebeeld)

Weyts: 'Minder leerlingen per leerkracht dan tien jaar geleden'

© Belga
16/04/2024

Het aantal leerkrachten is in tien jaar tijd sterker gestegen dan het aantal leerlingen. Dat blijkt uit statistieken die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts dinsdag bekendmaakt. "Het lerarentekort dat desondanks nog bestaat, heeft dus complexere oorzaken dan een personeelstekort", concludeert de N-VA'er.

Tussen de schooljaren 2013-2014 en 2022-2023 liep het aantal leerkrachten gestaag op van 145.631 tot 165.962, een stijging met 14 procent. Het aantal voltijdse opdrachten nam toe met 15 procent, van 129.680 tot 148.833. Het gaat voor alle duidelijkheid alleen om onderwijspersoneel met een lesopdracht, waarbij het volwassenen- en hoger onderwijs buiten beschouwing zijn gelaten.

Tegelijk is het aantal leerlingen veel minder sterk gestegen, met 7 procent, benadrukt het kabinet-Weyts. Vorig schooljaar ging het om 1.213.638 leerlingen, in het schooljaar 2013-2014 om 1.137.239. Het aantal leerlingen per leerkracht is dan ook gedaald: in het kleuteronderwijs ging die ratio in tien jaar tijd van 14,7 naar 12,9, in het basisonderwijs van 12,7 naar 11,9, in het lager secundair van 9,6 naar 9 en in het hoger secundair van 9,4 naar 8,4.

"De cijfers zijn duidelijk: er zijn de laatste jaren steeds méér leerkrachten. Dat staat haaks op het aanvoelen rond het lerarentekort, maar we kunnen het lerarentekort alleen maar wegwerken als we de juiste oorzaken aanduiden", zegt Weyts. Hij wijst naar "een wildgroei aan kleine studierichtingen in het secundair", maar ook naar de stijging van de zorgnoden en de toename van het aantal anderstalige leerlingen, waardoor scholen sommige leerkrachten inzetten om individuele leerlingen te begeleiden.

"Daarom moeten we minder snel labels met zorgnoden uitdelen, minder studierichtingen versnipperen, meer hameren op Nederlands en meer verantwoordelijkheid leggen bij de ouders", vindt de minister.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni