Experts werken plan B uit voor onderwijs om bij verslechtering snel in te grijpen

© Belgaimage
| Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor onderwijs
Updated: 02-01-2021 - 16:36

De veiligheidsmaatregelen binnen het onderwijs blijven tot de krokusvakantie van kracht. We staan er beter voor dan de meeste andere landen, maar voorzichtigheid blijft geboden. Om in geval van een verslechtering van de situatie snel te kunnen ingrijpen, zal de expertengroep GEMS een plan B voorleggen met een breed pakket aan maatregelen, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met virologen en de onderwijspartners.

"Ik wil dat de scholen maximaal openblijven, ook al is dat in onze buurlanden niet het geval", zegt Weyts.

"We hebben met z'n allen enorme inspanningen gedaan in de voorbije maanden en dat heeft vruchten afgeworpen", vervolgt de minister. "Vandaag staan we er beter voor dan de meeste andere landen. Specifiek voor het onderwijs herbevestigen de virologen dat de scholen niet de motor zijn van het virus, maar dat ze eerder het slachtoffer zijn van besmettingen in de brede samenleving."

"De scholen volgen de evolutie in de samenleving, eerder dan er de aanjager van te zijn. Experts stellen dan ook dat de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie."

Toch blijft volgens Weyts voorzichtigheid geboden, gelet op de situatie in de buurlanden en de nieuwe buitenlandse varianten. Daarom blijven de veiligheidsmaatregelen binnen het onderwijs tot de krokusvakantie onverkort van kracht. Dat is beslist na een overleg met de onderwijspartners en virologen.

Mondmaskerplicht onder 12 jaar

"Het blijft ontzettend belangrijk dat alle strikte maatregelen, die nu al gelden, streng worden opgevolgd", zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van de onderwijsvakbond COV. "Dat wil zeggen: geen fysieke bijeenkomsten en vergaderingen meer van personeel. Ook klassenraden, oudercontacten enzovoort gebeuren online. De experten vragen ook uitdrukkelijk om te zorgen voor zoveel mogelijk ventilatie."

Het COV zegt met voldoening vast te stellen dat de federale maatregelen in verband met personen die terugkeren uit een rode zone ook in onderwijs streng zullen worden toegepast. Leerlingen en personeelsleden die terugkeren uit een rode zone en toch naar school komen, moeten in quarantaine en mogen dus op school geweigerd worden.

"Als we opnieuw in een negatieve curve terecht komen, zullen zwaardere maatregelen volgen. Dan kan er bijvoorbeeld worden overgegaan tot een verlenging van de krokusvakantie. Die beslissing zal later in januari op basis van de cijfers genomen worden", aldus de vakbond.

Het COV vroeg al langer een grondig advies over een eventuele mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar, niet alleen in onderwijs, maar in het hele maatschappelijke leven. "We zijn dan ook tevreden dat de experten van de RAG dit zo snel mogelijk zullen voorbereiden", zegt Marianne Coopman.

Sneltests

In samenwerking met de CLB's en Rode Kruis Vlaanderen is het onderwijs zelf gestart met de organisatie van sneltesten. Zo kunnen de hoogrisicocontacten van een besmet persoon veel sneller getest worden. Deze sneltesten zullen verder uitgerold worden over heel Vlaanderen.

Als de situatie verslechtert, dan moeten we snel kunnen ingrijpen, klinkt het. De groep van experts voor de managementstrategie van COVID-19 (GEMS) werkt daarom een Plan B uit met een breed pakket maatregelen voor alle geledingen van het maatschappelijk leven - inclusief onderwijs, maar niet beperkt tot onderwijs.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?