| Voorlopig zien leekrachten en directies de kortere zomervakantie niet zitten.

Meerderheid van personeel in gemeentescholen niet te vinden voor kortere zomervakantie

Jasmijn Post
© BRUZZ
24/06/2022

Meer dan 6 op de 10 directeurs van scholen en academies uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, vinden het niet nodig dat de zomervakantie korter wordt. Bij personeelsleden loopt dit op tot 7,3. Dat blijkt uit een enquête die de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) intern afnam.

Over een paar weken start in het Franstalig onderwijs voor het eerst de verkorte zomervakantie. Ook aan Nederlandstalige kant ligt dat idee in de weegschaal. Maar hoewel een kortere zomervakantie leerverlies en leerachterstand kan voorkomen, is er onder personeel geen breed draagvlak voor. Dat blijkt uit een bevraging door Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).

De bevraging werd ingevuld door 446 directies. Vooral de directies in het deeltijds kunstonderwijs (71 procent) zijn uitgesproken tegen een aanpassing. In het basisonderwijs (59 procent) is de meerderheid krapper. In het secundair is het bijna fifty-fifty: 48 procent wil wél wijzigen en 52 procent niet. Ook leerkrachten en andere personeelsleden in het onderwijs vinden een aanpassing van de zomervakantie niet noodzakelijk (73 procent).

De belangrijkste reden die directies aangeven, is de vrees voor tijdsgebrek om het schooljaar af te ronden en het nieuwe voor te bereiden. Ze gebruiken zo'n drie weken van de zomervakantie ter voorbereiding of afronding van het schooljaar. Een andere reden is het welbevinden van het personeel. Goede redenen om de zomervakantie wél korter te maken zijn volgens directies het welbevinden van de leerling en het voorkomen van leerachterstand.

Ook vraagt het personeel van de OVSG naar onderzoek rond het effect van de zomerscholen.

Brede bevraging

Ook de christelijke onderwijsvakbond deed al eens een bevraging onder haar leden. Ruim zeventig procent van de leraren in het Nederlandstalig onderwijs wil niet dat de zomervakantie ingekort wordt. Opvallend is wel dat het draagvlak in Brussel iets groter is. Ook de SERV, die Vlaamse werkgevers en vakbonden verenigt, vindt het nu niet het juiste moment.

In vier Brusselse gemeenten hebben de onderwijsschepenen ook een enquête over het thema gehouden. Daar bleken de leerkrachten verdeeld: de helft wil een kortere zomervakantie en in ruil meer verlof tijdens het jaar, de andere helft wil de huidige regeling houden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni