Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, hier in het Vlaams parlement

| Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, hier in het Vlaams parlement.

Vlor-advies sterkt Weyts in overtuiging om debat over zomervakantie nog niet aan te gaan

© Belga
07/07/2022

Minister van Onderwijs Ben Weyts voelt zich met het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) gesterkt in zijn overtuiging dat het nu geen tijd is om de schooljaarkalender te herorganiseren. Er zijn in het onderwijs "andere katjes te geselen", zei hij woensdag in de commissie Onderwijs.

Weyts zette vorig jaar de deur op een kier voor een andere indeling van het schooljaar met een kortere zomervakantie. Hij vroeg advies aan het onderwijsveld, de sociale partners en ouders. Dat deed hij nadat de Franstalige Gemeenschap dit voorjaar besloot om de zomervakantie in te korten tot zeven weken.

In zijn advies oordeelde de Vlor twee weken geleden dat er bij de onderwijspartners geen algemeen draagvlak is om het schooljaar anders in te delen. De raad raadt daarom aan om geen overhaaste beslissing te nemen en te bekijken wat er in het Franstalig onderwijs gebeurt.

Omdat ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een gelijkaardig advies had gegeven, lijkt het voor de minister niet het moment voor een dergelijke "revolutie in het onderwijs". Hij is ook niet van plan om daarover nog overleg te organiseren. "Alle standpunten zijn in de adviezen mooi in kaart gebracht. Ik ga dat werk niet overdoen," aldus Weyts.

Pedagogische impact

Hij verklaart wel nog vragen te hebben over de pedagogische impact van een inkorting van de zomervakantie. Er zou mogelijk minder leerverlies zijn. "De vraag is of we op die manier ook leerwinst voor een heel schooljaar kunnen realiseren," vraagt hij zich af. Wetenschappelijk advies moet daarover duidelijkheid brengen. Ook belooft Weyts de ontwikkelingen in het Franstalige onderwijs op te volgen.

Een ander argument dat aangehaald wordt door voorstanders van de maatregel is dat een korte zomervakantie een manier is om kansarmoede aan te pakken. Kinderen uit kansarme gezinnen zijn namelijk de dupe van een lange zomervakantie. De minister benadrukt echter dat er geen extra maatschappelijke taken afgeschoven mogen worden op het onderwijs. "Onze kerntaak is de sociale mobiliteit van kinderen en jongeren te creëren door hen kennis en vaardigheid bij te brengen," verklaart Weyts.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Onderwijs , verkorte zomervakantie , Ben Weyts

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni