Kleuter- en lager en kleuteronderwijs in Brussel

| Kleuter- en lager en kleuteronderwijs in Brussel.

Meeste Brusselse kleuters in Nederlands onderwijs zijn anderstalig thuis

TDN
© BRUZZ
09/03/2020

Slechts een vierde van de kleuters aan Nederlandstalige scholen in Brussel spreekt thuis ook Nederlands. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming over de leerlingenkenmerken van het schooljaar 2018-2019.

Het is een vaststelling in alle Nederlandstalige scholen, ook in Vlaanderen: het aantal kinderen dat thuis geen Nederlands spreekt, neemt toe. De statistieken voor het Brussels Gewest springen het meest in het oog. Drie vierde van de kleuters (75,7 procent) op de Brusselse schoolbanken spreekt thuis geen Nederlands.

Ook in het gewoon lager onderwijs (72,9 procent) en het gewoon secundair onderwijs (72,2 procent) in Brussel is de grote meerderheid anderstalig. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs gaat het zelfs om vier vijfde van de leerlingen.

Oudergem spant de kroon

Van de negentien Brusselse gemeenten blijken de Nederlandstalige scholen in Oudergem de meeste leerlingen (81,2 procent) te hebben die thuis geen Nederlands spreken. De gemeenten Sint-Jans-Molenbeek (79,8 procent), Watermaal-Bosvoorde (79,6 procent), Vorst (79,3%), Sint-Lambrechts-Woluwe (78,3%) en Ukkel (78,0%) volgen.

Etterbeek heeft het laagste percentage leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Iets meer dan de helft van alle leerlingen in het basisonderwijs (56,2%) spreekt er thuis een andere taal.

We moeten vermijden dat taalachterstand leidt tot kennisachterstand, en op termijn tot schooluitval en lagere kansen op de arbeidsmarkt.

Annabel Tavernier (N-VA)

Eedaflegging van Annabel Tavernier (N-VA) in het Vlaams Parlement op 18 juni 2019

De trend is in heel Vlaanderen waarneembaar. Tien jaar geleden had 16 procent van de kleuters en 12 procent van de leerlingen in het gewoon lager onderwijs een andere thuistaal. Vorig schooljaar ging het om respectievelijk 24 en 21 procent.

"Deze cijfers bewijzen dat maatregelen om taalachterstand bij leerlingen tijdig bij te spijkeren broodnodig blijven", reageert Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA). "We moeten immers vermijden dat taalachterstand leidt tot kennisachterstand, en op termijn tot schooluitval en lagere kansen op de arbeidsmarkt."

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beaamt en doet ook een oproep aan ouders. "Wie kiest voor de toekomst van zijn kinderen, die kiest ervoor om ook thuis na 15.30 uur en in het weekend Nederlands te spreken”, zegt Weyts. "Uit de PISA-resultaten blijkt dat de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in één klap halveert zodra het allochtone gezin thuis Nederlands spreekt."

Laagopgeleide moeders

Het aandeel dat beroep doet op een schooltoelage ligt in de Brusselse Nederlandstalige scholen een pak hoger dan in het Vlaams Gewest. Bij de kleuters gaat het om 38,2 procent (tegenover 21,6 in Vlaanderen), in het lager en secundair onderwijs in Brussel krijgt de helft van de leerlingen een studietoelage (tegenover respectievelijk 26,2 en 29,5 procent in Vlaanderen).

Ook opvallend: het aantal laagopgeleide moeders in Brusselse Nederlandstalige scholen. Bij het secundair onderwijs is 43,1 procent van de moeders laaggeschoold. In het lager onderwijs gaat het nog om 38 procent en in het kleuteronderwijs om 32,1 procent. In Vlaanderen schommelt het aandeel laagopgeleide moeders rond 20 procent.

Noot:
* een laagopgeleide moeder heeft maximaal lager secundair onderwijs afgewerkt.

Meertaligheid

Brussel is officieel een tweetalige stad, maar als internationale hoofdstad worden er nog honderden andere talen gesproken. BRUZZ volgt voor je op hoe inwoners en instanties daarmee omgaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Onderwijs , Meertaligheid , Statistiek Vlaanderen , Annabel Tavernier

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni