1732 Comeniusschool-2

Nakende versoepelingen secundair onderwijs: 'Dubbel gevoel'

JDK, SDS
© BRUZZ
06/03/2021

Na het overlegcomité vrijdag kondigde de regering aan dat - als de besmettingscijfers het toelaten - scholieren uit het secundair onderwijs na de paasvakantie weer voltijds naar school mogen. Bruzz polste voorafgaand aan die beslissing al naar reacties bij enkele Brusselse scholieren, en achteraf bij de directies. "Dit is heel goed nieuws voor onze tieners, anderzijds willen we niet te veel risico's nemen."

Momenteel zitten enkel scholieren uit het eerste middelbaar en tweede middelbaar voltijds op de schoolbanken. De oudere leerlingen moeten het doen met halftijds contactonderwijs, een afwisseling tussen les achter een computerscherm en fysieke les.

Dat blijkt niet voor iedere Brusselse scholier even evident. “Het is echt verschrikkelijk”, vertelt Reda Taoufyq, 17 jaar en leerling aan het Imelda-instituut in Brussel-Stad. “Het is moeilijk om een ritme te vinden. Je hebt nooit meer les van maandag tot vrijdag en ik krijg het gevoel dat mijn punten daaronder lijden.”

"Voltijds contactonderwijs is nodig om onze leerachterstand weg te werken"

Jasmine Van Ossel, leerling Humane Wetenschappen aan het Sint-Pieterscollege

Ook voor de 17-jarige Jasmine Van Ossel loopt het schooljaar moeizaam. Zij studeert Humane Wetenschappen aan het Sint-Pieterscollege in Jette. “Onze school heeft besloten om maar vier uur per dag online les te geven. Zeven uur, zoals een normale schooldag, is veel te lang om je goed te concentreren merkten de leerkrachten al snel op.” Langs de andere kant vindt Jasmine wel dat de afwisseling een vorm van rust brengt.

De mogelijke terugkeer naar voltijds contactonderwijs geeft haar een dubbel gevoel. Ze vindt les volgen op school momenteel niet echt aangenaam, omdat veel activiteiten niet doorgaan en ze de hele dag een mondmasker moet dragen.

“Anderzijds is het wel nodig om onze leerachterstand weg te werken”, vindt ze. Reda daarentegen is zeer duidelijk over de mogelijkheid om weer voltijds naar school te gaan na de paasvakantie. “Die beslissing zou mij echt heel gelukkig maken, een vaste dagstructuur zal sowieso bevorderlijk zijn voor mijn productiviteit en dus resultaten.”

Brusselse scholengroepen

De Vlaams-Brusselse scholengroepen zijn alvast blij dat voltijds contactonderwijs terug ter sprake komt. De nood blijkt al ruime tijd heel hoog.

"Aan de ene kant ben ik zeer blij met dit nieuws, want de de huidige situatie weegt voor veel van onze tieners heel zwaar", zegt Bruno De Lille, directeur van de Brusselse katholieke scholengroep Sint-Goedele. "Zo veel minder op school zijn, brengt hun welbevinden in het gedrang."

“Fysieke les is broodnodig voor scholieren in een kwetsbare situatie. De leerlingenbegeleiding weet in principe ook wie het mentaal moeilijk heeft", vertelt Karin Struys, communicatieverantwoordelijke van de Brusselse GO! Scholengroep. "Die leerlingen worden ook extra en persoonlijk bijgestaan, maar opnieuw voltijds onderwijs zou al veel problemen oplossen.”

“Sociaal contact en emotionele steun van leeftijdsgenoten zijn heel belangrijk voor jongeren"

Karin Struys, communicatieverantwoordelijke van de GO! Scholengroep Brussel

Anderzijds vreest Bruno De Lille voor de impact van de versoepeling. "De derde golf lijkt nog steeds op ons af te komen. Wij willen geen risico's nemen, omdat we eerder dit schooljaar veel problemen hebben gehad. Hele klassen moesten we toen thuishouden vanwege een gebrek aan leerkrachten, of een quarantaine. De laatste maanden blijft het aantal leerlingen die besmet of in quarantaine zijn gelukkig constant, en zien we het aantal leerkrachten met corona dalen. Dat willen we graag zo houden."

Dinsdag heeft De Lille een directiecomité met de directeurs van de scholen van zijn scholengroep, en hun preventiedienst. "Dan gaan we bespreken hoe we dit praktisch en veilig gaan aanpakken. Dat zal ook afhangen van school tot school, in functie van hun gebouwen, al proberen we daar wel zo veel mogelijk één lijn in te trekken."

Voor de Scholengroep Brussel bevestigen de laatste coronacijfers dat versoepelingen mogelijk zijn. Zo waren er in de eerste week van maart slechts 19 besmettingen in hun 17 secundaire scholen en 39 basisscholen. “Dat betekent dat de huidige maatregelen binnen de schoolomgeving werken", aldus Karin Struys. "We wachten nu op de concrete richtlijnen om onze bestaande draaiboeken aan te passen. In principe zijn wij klaar voor voltijds contactonderwijs na de paasvakantie.”

De Scholengroep denkt dat versoepelingen verademend zullen werken. “Sociaal contact en emotionele steun van leeftijdsgenoten is heel belangrijk voor jongeren. De meeste leerlingen geven dan ook aan blij te zullen zijn wanneer ze opnieuw elke week voltijds naar school mogen komen.”

Uitstapjes

Vanaf 15 maart zijn daguitstappen in het lager en secundair onderwijs weer toegelaten. Omdat ze gezien heeft hoe het virus eerder heeft huisgehouden, gaat de Scholengroep Sint-Goedele daar heel voorzichtig mee omspringen, zegt De Lille.

"Voor elke uitstap zullen scholen advies moeten vragen aan de preventiedienst. Het zal enkel mogen als de afstand op de activiteit bewaard kan blijven en ze geen rechtstreeks contact hoeven te hebben met derden. Bovendien zullen enkel uitstappen toegelaten zijn naar plekken waar we te voet naartoe kunnen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni