Philippe Close: ‘Breid het Nederlandstalig onderwijs in Brussel sneller uit’

© Saskia Vanderstichele
| Brussels burgemeester Philippe Close (PS)

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is blij dat het Nederlandstalig onderwijs de kaap van de 50.000 leerlingen heeft gerond. Tegelijk vindt hij dat Vlaanderen veel sneller nieuwe scholen moet openen in Brusel. “Anders gaan Franstaligen voor Engels kiezen.”

Afgelopen week bleek dat het Nederlandstalig leerplichtonderwijs in Brussel nu al 50.000 leerlingen telt. Het aantal leerlingen stijgt niet enkel in absolute aantallen, maar ook het aandeel van het Nederlandstalig onderwijs in het gewest blijft (licht) stijgen.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) vindt het groeiende belang van het Nederlandstalig onderwijs een goede zaak. Tegelijk vraagt hij dat Vlaanderen nog veel meer investeert in nieuwe scholen en schooluitbreidingen.

“De wil om Nederlands te leren was nog nooit zo groot in Brussel als vandaag, dat merk ik echt. Als Vlaanderen die trein laat voorbijrijden, dan zullen de Brusselaars zich eerder op het Engels richten. Met name allochtone gezinnen zijn vandaag doordrongen van het belang van het Nederlands. In zekere zin is dat toch een overwinning van het Vlaams-nationalisme? Waarom geeft Vlaanderen dan geen gas?”

Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel-Stad

Close beseft dat een goede kennis van het Nederlands niet meteen van de klassieke lessen Nederlands in de Franstalige scholen zal komen. “We hebben moedertaalsprekers nodig, met Franstalige leerkrachten Nederlands zal het niet lukken.” De laatste taalbarometer toonde dat slechts acht procent van de leerlingen in het Franstalig onderwijs vindt dat ze voldoende Nederlands kennen.

De burgemeester benadrukt dat ook de Stad Brussel een duit in het zakje doet. “De enige nieuwe school die we deze legislatuur bouwen is een Nederlandstalige, in de Zennestraat met bevoegd schepen Ans Persoons (Change.brussels).”

Over een eventuele overheveling van de onderwijsbevoegheid naar het Gewest wil Close zich niet uitspreken. “Ik heb begrepen dat de Vlamingen dat uitsluiten. En een staatshervorming lijkt me vandaag ook niet de grootste prioriteit, zeker niet nu we uit een gezondheidscrisis komen.”

Kantelpunt B-H-V

Dat een Franstalige politicus als Close een lans breekt voor meer Nederlandstalig onderwijs toont ook hoezeer de tegenstellingen tussen de twee officiële taalgemeenschappen in Brussel de voorbije decennia zijn verdwenen. Voor de burgemeester zit de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde daar voor veel tussen.

“De Nederlandstalige Brusselaars hebben toen begrepen dat het noorden ze heeft losgelaten. Sindsdien kan een Brusselse Vlaming niet meer verkozen worden voor de Kamer, tenzij die op een tweetalige lijst staat.”

De laatste taalbarometer van de VUB toonde een gespleten beeld van de positie van het Nederlands in het gewest. Hoewel de kennis van het Nederlands daalt, wordt de taal wel meer gebruikt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?