3 september 2018: eerste schooldag in Brussel

| Jonge leerlingen in Brussel (archief).

De tweetalige lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel (Ehb) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) heeft de wind in de zeilen. Met extra financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de stad Brussel kan de opleiding komend academiejaar voort uitgebouwd worden.

In de tweetalige lerarenopleiding krijgen de studenten les in het Nederland én in het Frans. De opleiding startte in 2017 en zit ondertussen in de lift. In juni 2021 volgden in totaal 161 studenten de opleiding in het Nederlands en het Frans samen. Aan de Erasmushogeschool schreven 121 studenten zich in, waarvan 45 in het eerste jaar. Aan de HEFF waren dat er 40, waarvan 18 in het eerste jaar.

Net als ieder ander academiejaar wordt het programma ook nu weer bijgestuurd en verbreed. Nog meer docenten uit de beide opleidingen gaan samenwerken om samen hun vakken te geven. Ook de zij-instromers (studenten die een verkort traject volgen en vaak al elders werkervaring opdeden) zullen vakken en activiteiten uit de tweetalige lerarenopleiding krijgen.

Sterker op de arbeidsmarkt

"Meertaligheid is de toekomst, ook in het onderwijs", zegt Brussels minister Sven Gatz, als VGC-collegelid bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs. "Met de tweetalige lerarenopleiding bereiden we niet alleen leerkrachten beter voor op lesgeven in een meertalig en divers Brussel, maar zorgen we ook voor beter tweede taalonderwijs. Leekrachten hebben bovendien een sterkere positie op de arbeidsmarkt."

De tweetalige lerarenopleiding zwermt ook uit, zegt Gatz. In de opleiding tot kleuteronderwijzer(es) en leerkracht secundair onderwijs worden activiteiten uit de tweetalige lerarenopleiding geïntroduceerd. Ook op het praktijkveld wordt sterker ingezet: de Erasmushogeschool en de HEFF gaan lokale samenwerkingen tussen Nederlandstalige en Franstalige basisscholen en leerkrachten ondersteunen.

Om die uitbreidingen financieel te ondersteunen, ontvangen beide hogescholen extra financiële hulp. De stad Brussel, de inrichtende macht van HEFF, levert een bijdrage van 80.000 euro. De VGC trekt voor het komende academiejaar 123.000 euro uit.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni