| Het Sint-Pieterscollege in Jette wordt uitgebouwd. In het sencundair onderwijs komt plaats voor 950 leerlingen.

VGC investeert in vier uitbreidingsprojecten in Brussels Nederlandstalig onderwijs

© Belga
25/08/2022

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gaat 2,4 miljoen euro investeren in vier uitbreidingsprojecten in drie secundaire scholen en één basisschool in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Dat maakt Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), VGC-collegelid bevoegd voor Nederlands onderwijs en Scholenbouw, bekend.

De investeringen die de VGC doet, moeten een antwoord bieden op de constante vraag naar meer capaciteit in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Een eerste uitbreidingsproject is dat van de GO! Scholengroep Brussel. In de Vaartstraat zal het in 2024 haar bestaande site omvormen tot nieuwe klassen en ateliers voor het secundair onderwijs van het Atheneum Brussel. Zo komt er plaats voor 500 leerlingen.

In hartje Brussel wordt binnen de geplande capaciteitsuitbreiding van het Maria-Boodschaplyceum in de Moutstraat in de zomer van 2023 nieuwe sportinfrastructuur en een speelplaats gebouwd.

De grootste werf is die van het Sint-Pieterscollege aan de Léon Théodorstraat in Jette. De VGC ondersteunt het masterplan waarin de secundaire school wordt uitgebreid tot 950 leerlingen. Het gaat daar zowel om een renovatie van bestaande klaslokalen, als een uitbreiding met nieuwe klaslokalen, wetenschapslabo's, een sportzaal en een refter.

Het vierde uitbreidingsproject is dat van de basisschool Sint-Lutgardis aan de Jean De Greefstraat. Deze school zal op termijn uitgroeien tot een dubbele basisschool van 440 leerlingen.

"De projecten die we ondersteunen zorgen er niet alleen voor dat meer ketjes in het Nederlandstalig onderwijs terecht kunnen, maar ook dat ze in aantrekkelijke gebouwen school lopen en onderwijs krijgen op hoog niveau", stelt Gatz.

Terug naar school

Op 1 september is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Eén dat in Brussel begint onder een slecht gesternte, met volle klassen en te weinig leerkrachten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni