Bijgedachte

'Dankzij het circulatieplan is Brussel op weg naar de 21ste eeuw'

Steven Van Garsse
© BRUZZ
23/08/2022

| 16 augustus 2022: start van het nieuwe circulatieplan voor de Vijfhoek.

Vorige week dinsdag werd het nieuwe circulatieplan in de Vijfhoek ingevoerd. Eindelijk stapt Brussel de 21ste eeuw in.

Het was weer een mooie vertoning de afgelopen week. De Stad Brussel, bestuurd door een progressieve politieke meerderheid, voert een circulatieplan in en meteen staat de liberale oppositie op de barricaden. Mijn auto, mijn vrijheid, nietwaar? Voorspelbaar, die reactie van de Franstalige liberalen, maar echt geloofwaardig kwam ze niet over. Oppositiepartij Les Engagés bijvoorbeeld was veel gematigder in haar kritiek. Ook opvallend: de traditionele roeptoeters tegen het inperken van het autoverkeer blonken uit in afwezigheid.

Dat heeft zeker te maken met de vakantieperiode, maar ook met de slimme communicatie van Groen-schepen Bart Dhondt. Aan de ene kant houdt de Stad Brussel vast aan het plan, maar aan de andere kant sluit ze aanpassingen niet uit. Dat smoort meteen elke kritiek.

“Met het circulatieplan doet Brussel wat het meteen had moeten doen toen de voetgangerszone werd ingevoerd”

Steven Van Garsse, senior writer BRUZZ

Steven Van Garsse, chef BRUZZ-magazine

Meer ten gronde raakt een deel van de argumenten van de MR kant noch wal. De Vijfhoek blijft honderd procent bereikbaar voor de auto, met de duizenden ondergrondse parkeerplaatsen die het stadscentrum sinds lang heeft. Die liggen op wandelafstand van zowat alle drukke plekken in de stad.

Die Vijfhoek is vandaag de meest bereikbare plek van het land, met de grootste treinstations, de drukste metrolijnen, en trams en bussen die tot diep in de Brusselse wijken rijden.

En dan is er de good practice. Tal van steden, zoals Gent, maar ook Franse steden, zijn Brussel voorgegaan. En er zijn geen voorbeelden bekend van steden die slechter af waren na de invoering van een circulatieplan. Integendeel.

Ook Brussel zelf kan als voorbeeld dienen: de voetgangerszone in het centrum bewijst dat minder auto, meer leefbaarheid betekent. Omgekeerd, dat weet elke verkeersexpert, betekent meer auto, minder mobiliteit.

Nog een laatste om het af te leren? Ja, sommige autobestuurders zullen een andere weg moeten nemen om hun bestemming te bereiken of moeten omrijden. Met een gps of apps als Waze is dat geen moeite meer. Dus waarover nog kakelen? Met het circulatieplan, in deze of in een andere vorm, zet Brussel eindelijk echt een stap in de 21ste eeuw, en doet het wat het eigenlijk meteen had moeten doen bij de invoering van de voetgangerszone.

Cruciale maanden

Zijn daarmee alle mobiliteitsproblemen van de baan? Zeker niet. Het autoverkeer zal op zich niet verdwijnen. De auto blijft een belangrijk vervoermiddel in het gewest en daar is niets mis mee.

Dus zal er gemonitord moeten worden. En dat gebeurt ook. Mobiris, het verkeerscentrum van het Brussels Gewest, zit er met zijn neus op. Wat stelt het vandaag vast? Eén, de chaos van de eerste dag van de invoering is vrij snel verdwenen. En twee, de Dansaertwijk krijgt tamelijk veel verkeer te slikken. Dat kan op termijn een probleem geven aan de Vlaamsepoort, waar het autoverkeer de stad wordt uitgeleid. Tegelijk lijkt het drukke autoverkeer vooral gestremd door … het drukke voetgangersverkeer. Simpel op te lossen wordt dat niet. Afwachten dus.

Toch worden vooral september en oktober de cruciale maanden om de verkeersstromen verder op te volgen. Het verkeer van en naar school komt weer op gang, de vakantie is voor de meesten voorbij. Door telewerk gaan we op een flexibelere manier om met woon-werkverkeer. Er zijn de dure brandstofprijzen, en sinds twee jaar de coronafietspaden. Hoe dan ook is verkeersgedrag moeilijk te voorspellen.

Verkeersexperten geloven wel dat de invoering van het circulatieplan op termijn tot een nieuw evenwicht zal leiden op de grote assen – lees: het verkeer rijdt weer min of meer vlot - met die kanttekening dat een deel van het autoverkeer onvermijdelijk zal verdampen.

Want dat wordt uiteindelijk een van de grote neveneffecten van de Good Move-plannen in het hele gewest. Ze zijn er om het sluipverkeer uit de woonwijken te weren, maar de grotere assen rond die wijken zullen wellicht niet alles kunnen slikken. De autobestuurders zullen naar alternatieven grijpen.

Maar wat dan nog? Good Move heeft, net zoals de vorige mobiliteitsplannen, net als doel om het autoverkeer in en naar de stad te verminderen, en zo een stad te krijgen met minder files en een verhoogde leefbaarheid. Dat is exact wat elke stad moet doen om aantrekkelijker te worden.

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Opinie , Good Move , circulatieplan vijfhoek , Bart Dhondt , Mobiris , circulatieplan

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni