Aantal stemmen op Nederlandstalige lijsten stijgt

Kris Hendrickx
© brusselnieuws.be
26/05/2014

Het aantal stemmen op Nederlandstalige lijsten is gestegen tot 53.482. Dat zijn er ruim 1.600 meer dan bij de vorige gewestverkiezingen. Dat blijkt uit een berekening op basis van de definitieve resultaten. In 2009 nam het aantal Vlaamse stemmen net een duik.

Bij elke verkiezingen is het voor Nederlandstalig Brussel bang uitkijken naar het aantal stemmen op Nederlandstalige lijsten voor het Brussels parlement. De tendens van de voorbije decennia was dalend, met een uitzondering in de jaren dat Vlaams Belang veel Franstalige kiezers overtuigde (zie grafiek onder dit artikel).

In de aanloop naar de verkiezingen werd gevreesd voor een verdere terugloop. Het aantal kiezers dat over een Nederlandstalig adres beschikt, slonk immers.

Het uiteindelijke cijfer, dat brusselnieuws.be berekende op basis van de officiële resultaten (alle bureaus geteld), toont echter dat het aantal stemmen op Nederlandstalige lijsten net gestegen is. Terwijl er in 2009 51.818 stemmen op Vlaamse lijsten waren, steeg dat aantal deze keer tot 53.482. De blanco stemmen - die niet apart worden geteld voor het Nederlandstalig kiescollege - zijn daar niet inbegrepen.

Nederlandstalig onderwijs
Een mogelijke verklaring voor de trend is de grote aanwezigheid van kandidaten van buitenlandse oorsprong op de Vlaamse lijsten. In de aanloop naar de verkiezingen circuleerde ook een oproep aan Franstaligen om Vlaams te stemmen.

Politicoloog Jo Buelens denkt niet dat de typisch Franstalige Brusselaar nu plots massaal Vlaams is gaan stemmen. "Er zijn gewoon steeds meer mensen die ook Nederlands spreken, zelfs al zijn ze geen typische Vlamingen", zegt hij aan tvbrussel. "Het Nederlandstalig onderwijs speelt daarin een grote rol en de taalbarometer wijst in dezelfde richting."

Niet enkel demografische groei
De stijging van het aantal Nederlandstalige stemmen is overigens niet enkel toe te schrijven aan de demografische groei. Tussen 2009 en 2014 steeg het aantal geldige stemmen met welgeteld 2.008 eenheden over heel het gewest (Franstalig en Nederlandstalig kiescollege samen). Als we de klassieke taalverhouding in acht nemen, zou dat slechts een tweehonderdtal extra Vlaamse stemmen verklaren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni