| Burgerbeweging Agora, bij de persconferentie voorafgaand aan de loting (archiefbeeld)

Agora nog op zoek naar flink aantal laaggeschoolden voor burgerassemblee

SDS
┬ę BRUZZ
18/11/2019
Updated: 18/11/2019 12.25u

Burgerbeweging Agora heeft driehonderd mensen gevonden die in haar burgerassemblee willen zetelen, het aantal dat ze voor ogen had toen ze in oktober 6.000 adressen uitlootte. Qua leeftijd en gender zijn de geïnteresseerden representatief, maar Agora zoekt nog veel meer laaggeschoolden. Zij vertegenwoordigen 37 procent van de bevolking, maar slechts 6 procent van de kandidaten.

Voor Agora moet de inspraak van de burgers via lottrekking leiden tot een "democratie die is aangepast aan de noden van de diverse samenleving in de 21ste eeuw".

De burgerbeweging lootte daarom midden oktober 6.000 adressen, waaruit de eerste 178 vrijwilligers voor haar eerste burgerassemblee moeten komen - een volksvertegenwoordiging van 89 mensen, en evenveel vervangers. Die burgerassemblee zal bepalen wat hun vertegenwoordiger Pepijn Kennis in het Brussels parlement moet verdedigen.

Persoonlijk langsgaan

Na de verspreiding van ruim 5.000 oproepingsbrieven heeft Agora, zoals de burgergroep hoopte, ruim driehonderd positieve reacties ontvangen. De representativiteit op het vlak van gender en leeftijd - twee van de drie criteria waarvoor Agora quota instelde - is goed.

Maar de responsgraad van laaggeschoolden is veel te laag, laat woordvoerder Kewan Mertens weten. "37 procent van de Brusselse bevolking heeft geen secundair diploma, terwijl dat onder de mensen die hebben toegezegd om mee te doen op dit moment maar 6 procent (18 mensen, red.) is. Vaak is het probleem een gevoel van niet legitiem te zijn, niet het recht te hebben om beslissingen te nemen voor de stad."

Om representativiteit te garanderen, wil Agora dat percentage laaggeschoolden actief optrekken. "Vrijwilligers zijn momenteel deur-aan-deur aan het gaan om bij gelote adressen in bepaalde wijken de responsgraad te verhogen", zegt Mertens. "Dat komt traag op gang. Op dit moment zijn iets minder dan 100 adressen gecontacteerd."

De definitieve geselecteerden worden op 30 november uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Leden van de burgerassemblee krijgen voor de maandelijkse bijeenkomsten op zaterdagen een vergoeding - waarvan de hoogte nog precies bepaald moet worden - aangevuld met een maaltijd op de middag, en kinderopvang indien nodig.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni