Begroting Brussel-Stad opnieuw in het rood

brucity
© B2Ai
| Simulatiebeeld van de hoofdingang aan de Hallenstraat, die door het gebouw loopt. Brucity is volgens de Stad Brussel de oorzaak van het begrotingstekort.
© B2Ai
| Simulatiebeeld van de hoofdingang aan de Hallenstraat, die door het gebouw loopt. Brucity is volgens de Stad Brussel de oorzaak van het begrotingstekort.

Net als vorig jaar is de Stad Brussel er niet in geslaagd om een begroting in evenwicht voor te stellen. Voor dit jaar bedraagt het begrotingstekort 4,8 miljoen euro, 0,5 procent van het budget van 912 miljoen euro voor 2022. "We moeten de broeksriem nu niet hard aanspannen, maar het budget als een goede huisvader beheren."

Net voor het begin van de vierde maand van het jaar heeft het college van Brussel-Stad de begroting voor 2022 voorgesteld. Dat deden burgemeester Philippe Close (PS) en zijn collega-schepenen vanuit Brucity, nu nog een werf, maar binnenkort het nieuwe administratieve centrum van de Stad. “Waarom het zo lang geduurd heeft? Het was een moeilijke oefening”, zegt Close. “De eerste voorspellingen van onze administratie gingen uit van een deficit van zestig miljoen euro. Het was hard werken om dat terug te dringen tot 0,5 procent.”

“We blijven investeren. We moeten de broeksriem nu niet hard aanspannen, maar het budget als een goede huisvader beheren om snel weer naar een evenwicht terug te keren na twee moeilijke covidjaren”, aldus de burgemeester. Volgens Close zal de begroting in 2023 of ten laatste in 2024 opnieuw in evenwicht zijn.

Dat er ook dit jaar een begrotingstekort is, is volgens de Stad Brussel te wijten aan het nieuwe administratieve centrum. Eind dit jaar zouden verschillende diensten van de Stad naar Brucity verhuizen. “De verhuis heeft uiteraard een impact op ons begrotingsresultaat, omdat die zorgt voor een opeenstapeling van kosten van zowel onze oude gebouwen waar onze administratie nog zit, als van het nieuwe gebouw”, klinkt het.

Belastingsverhogingen

Brussel Stad is net als alle andere gemeenten getroffen door andere stijgingen in uitgaven door hogere energiekosten en indexeringen. Close had eerder al aangegeven dat hij niet van plan was om in tegenstelling tot andere Brusselse gemeenten de personenbelasting of de onroerende voorheffing op te trekken. De Stad verhoogt wel twee andere belastingen.

Het gaat enerzijds om de tijdelijke bezettingsbelasting van openbare wegen, de zogenaamde werfbelasting. Die wordt twee keer zo duur en zal nu twee euro per vierkante meter bedragen. Close: “We hadden vastgesteld dat dat tot nu toe bijna gratis was. Hiermee viseren we in de eerste plaats de grote werven. Slechts een heel kleine minderheid van particulieren zal hierdoor getroffen worden. Het doel is niet alleen om meer inkomsten te vergaren, maar ook om voor minder overlast op de openbare weg te zorgen. Wie minder wil betalen, zal bijvoorbeeld best een container niet langer dan nodig laten staan op straat.”

Daarnaast verhoogt Stad Brussel de kantoorbelasting. Kantoorruimtes tot honderd vierkante meter worden daarvan vrijgesteld. “Het is een evenwichtsoefening waarbij we enerzijds meer inkomsten zoeken, maar anderzijds wel de KMO’s bij ons willen houden”, zegt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi).

Dat de coronacrisis nog niet achter de rug is, heeft ook het Brusselse OCMW gevoeld. Het college heeft beslist om de dotatie van het OCMW met 5,5 miljoen euro (zeven procent meer) te verhogen. Het budget voor de steun aan Brusselse handelaars gaat met de helft omhoog. “We blijven investeren in het economische leven en ondersteunen de handelaars met allerlei maatregelen rond economische attractiviteit om zo te blijven inzetten op de economische relance”, aldus Maingain.

Onderwijs en huisvesting

De burgemeester maakt zich sterk dat zijn ploeg werk maakt van de stad op tien minuten, waarbij inwoners van de Stad alle nodige voorzieningen vinden op wandelafstand van hun woonplaats. Daarvoor blijft Brussel-Stad investeren, onder meer in onderwijs en huisvesting. In Laken moeten binnenkort de werken van start gaan voor de uitbreiding van het Franstalige atheneum Les Pagodes, goed voor zeshonderd extra plaatsen in het secundair onderwijs. In de begroting van dit jaar werd ook de laatste schijf opgenomen voor de werken aan Lakense scholencomplex de Mutsaard.

Via de Grondregie gaat de Stad Brussel dit jaar een honderdtal bijkomende woningen beginnen bouwen. Tegen 2024 moet het om 750 woningen gaan. Verder zet de Stad in op renovaties van bestaande woningen, met investeringen van 37 miljoen euro tegen 2024 voor het energiezuinig maken van sociale woningen. Tegen 2027 moet 75 procent van het patrimonium energiezuinig zijn.

Ook scholen en openbare gebouwen worden aangepakt om ze klimaatvriendelijker te maken. Daarvoor trekt Brussel-Stad dit jaar 7,5 miljoen euro uit. Tegen eind dit jaar moeten alle kinderdagverblijven van de Stad dan weer getransformeerd worden in ecocrèches. “Dit allemaal is niet alleen belangrijk op vlak van milieu, maar ook op geostrategisch vlak”, verwijst schepen van Klimaat Benoit Hellings (Ecolo) naar de energiecrisis en het conflict met Rusland.

Mobiliteit en openbare ruimte

Op vlak van Mobiliteit maakt de Stad middelen vrij voor het circulatieplan in de Vijfhoek en andere begeleidende maatregelen voor het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Verder mogen de Brusselaars dit jaar enkele kleine ingrepen verwachten. “We blijven inzetten op verkeersveiligheid en schoolstraten”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen).

Wat investeringen in de openbare ruimte betreft gaat de Stad dit jaar de straten rond Brucity aanpakken. De bedoeling is om die beter te laten aansluiten op de voetgangerszone. "De straten rond het toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel zijn de missing link tussen de voetgangerszone en de Sint-Katelijnewijk", zegt schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons (Change.brussels/Vooruit). "Bedoeling van deze heraanleg is om de wijken beter met elkaar te verbinden."

“Het is de eerste keer dat we zo laat zijn met de begroting”, zegt Close nog. “We gaan nu werken aan de concretisering van de begroting.” Die wordt besproken op de volgende gemeenteraad.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?