Minister-president Rudi Vervoort (PS) in het halfrond van het Brussels parlement

| Minister-president Rudi Vervoort (PS) in het halfrond van het Brussels parlement.

Beleidsverklaring Vervoort focust op wonen, verkeer en klimaat

SVG
© BRUZZ
21/10/2021

Er zaten geen grote verrassingen in de beleidsverklaring voor 2022 van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). De MIVB zal meer bussen laten rijden en openbaar vervoer wordt quasi-gratis voor alle jongeren. De regering zet in op betaalbaar wonen en er komt door de hoge prijzen meer geld voor energiepremies. Hoewel er geen belastingverhogingen komen zullen dienstencheques wel duurder worden.

Het is een beleidsverklaring voor het jaar 2022 zonder grote verrassingen. De meeste aankondigingen waren al bekend. De regering wil, na de coronacrisis, doorgaan op het elan dat ze in 2019 had genomen. Ze moet dat wel doen in een krap budgettair keurslijf. Er is in 2021 opnieuw een tekort van een klein miljard euro. Volgend jaar moet 350 miljoen euro bespaard worden.

Het woonbeleid is een van de grote speerpunten. Het Noodplan voor Huisvesting blijft de leidraad, maar ook in de andere departementen wordt alles op alles gezet om de woonkwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen te verbeteren. Vervoort herinnerde er de parlementsleden aan dat meer dan 50.000 gezinnen op de wachtlijst staan voor een sociale woning.

De regering wil, naast nieuwbouw, ook woningen kopen en die renoveren om ze dan als sociale woning te kunnen verhuren. Dat zal ook via voorkooprecht en onteigening in de toekomst makkelijker worden.

Binnen planningsagentschap Perspective Brussels is er een taskforce opgericht om te kijken hoe bestaande kantoren kunnen omgevormd worden tot woningen. Volgend jaar moet het rapport hierover klaar zijn.

Ook via de wijkcontracten en richtplannen van aanleg moet het woonbestand in Brussel in de toekomst serieus worden opgetrokken. Verder is er de huurtoelage, die zopas is ingevoerd en die volgend jaar 12.000 gezinnen moet kunnen helpen om de huur te betalen.

Meer bussen, gratis OV voor jongeren

Op vlak van mobiliteit geen grote verrassingen. De investeringen gaan zo goed als mogelijk door. Met het busplan wordt de capaciteit van het busvervoer met dertig procent opgetrokken, in februari zullen jongeren tussen 18 en 24 jaar zo goed als gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en 2022 wordt ook het jaar dat mobiliteitsplan Good Move op kruissnelheid moet geraken, met de ontwikkeling van tien ‘mazen’ om doorgaand verkeer uit woonwijken te halen.

Het klimaatbeleid is minder concreet. Wel worden de energiepremies opgetrokken. Er zal 32 miljoen euro beschikbaar zijn aan premies die Brussel mee moeten voorbereiden op een koolstofvrije toekomst. Om voorbereid te zijn op de warmere zomers in de toekomst zal de regering tegen eind volgend jaar ook vijftig publieke waterfonteintjes plaatsen.

Coronacrisis blijft geld kosten

Op vlak van gezondheid en sociaal beleid valt de extra enveloppe van 94 miljoen euro op die nog steeds nodig zal zijn om de coronapandemie te bestrijden. Die pandemie heeft ook aangetoond dat de Gemeenschappeljke Gemeenschapscommissie (GGC) niet voldoende uitgebouwd is om met dit soort crisissen om te gaan. De regering wil daarom de GGC versterken.

Dit jaar werden de OCMW’s ondersteund om de gezondheidscrisis te kunnen counteren. De regering trekt daar in 2022 opnieuw 20 miljoen euro voor uit. De helft daarvan kan gaan naar de strijd tegen de energiearmoede, nu de gas- en elektriciteitsprijzen fors gestegen zijn.

Geen extra belastingen

De regering heeft de begroting 2022 kunnen afronden zonder de belastingsdruk te laten stijgen. Tegelijk wordt wel een verhoging aangekondigd van de prijs van de dienstencheques. Vandaag bedragen die 9 euro. Hoeveel de verhoging bedraagt is nog niet beslist.

Vlaanderen heeft zopas de registratierechten fors verlaagd. Dat maakt dat vanaf de aankoop van een woning van 230.000 euro Vlaanderen concurrentiëler is dan Brussel. De regering heeft niet de budgettaire ruimte om ook in Brussel de registratierechten te verlagen. Wel zou er in 2023 een verhoging van de korting (het abattement) kunnen komen. Die zou dan afhankelijk worden gemaakt van de verbouwingen om de woning energiezuinig te maken. Volgend jaar worden de modaliteiten hiervan uitgewerkt.

Tot slot was er in het regeerakkoord afgesproken dat er een interne Brusselse ‘staatshervorming’ moest komen, met een evaluatie en nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de lokale besturen en het Brussels gewest. Volgend jaar zal hierover een bevraging worden georganiseerd met het oog op een Staten-Generaal over het thema 'zonder taboes'.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni