Ben Hamou geeft startschot voor socialisering van openbare woningen

© Bart Dewaele
| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort.)

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) geeft het startschot voor de eerste twee proefprojecten voor de socialisering van openbare woningen. In een eerste fase zullen maar liefst 176 huurders van de gemeente Sint-Gillis en het OCMW van Elsene gebruik kunnen maken van een aan hun inkomen aangepaste prijs.

Op termijn zouden nog veel meer gemeentelijke huurders gebruik kunnen maken van deze regeling. Om in aanmerking te komen voor socialisering moeten huurders aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten een gemeentelijke woning voor bescheiden inkomens bewonen, ingeschreven zijn op de wachtlijst voor een sociale woning (op 1 juli 2021) en aan de inkomensvoorwaarden voor een sociale woning voldoen.

Veel gemeentes hanteren ook een sociaal tarief voor een deel van de door de gemeente beheerde woningen. Het verschil met een sociale woning is dat deze is aangepast op het inkomen van het individu of de familie. "In de sociale huisvesting is de regel dat de huur wordt berekend op basis van het inkomen van het huishouden. De huurder zal dus, afhankelijk van zijn situatie, een huurprijs betalen die maximaal 22 procent van zijn inkomen vertegenwoordigt," legt woordvoerster Annaïk De Voghel uit.

Volgens de eerste schattingen zouden 2.370 extra huurders vanaf de zomer van 2022 recht kunnen hebben op deze regeling. Hoe werkt het? De gemeenten, OCMW’s en grondregieën blijven eigenaar, verhuurder en beheerder van de woningen. Ze blijven dus instaan voor de toewijzing van onze woningen aan de kandidaten die op de wachtlijst staan. Maar de woningen worden aangeboden tegen het tarief van een sociale woning. Het Gewest legt het verschil bij aan de gemeentes en OCMW's.

"In totaal zouden tegen het einde van de legislatuur naar schatting meer dan 5.000 gezinnen in aanmerking kunnen komen voor socialisering,” zegt Ben Hamou. Hiervoor is in het kader van het Noodplan voor Huisvesting een totaalbudget van 12 miljoen euro uitgetrokken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?