Brussel gaat daklozen registreren

© Photonews
| Als een dakloze voor het eerst bij een organisatie aanklopt, maakt die een elektronisch dossier aan.
Updated: 27-03-2018 - 16:27

Het Brussels Gewest wil voortaan de gegevens van elke dakloze verzamelen in een elektronische sociaal dossier. Dat schrijft De Morgen en bevestigt het kabinet van bevoegd minister Pascal Smet (SP.A). Op die manier wil het gewest gemakkelijker op maat gemaakte hulpverlening bieden, maar ook de kosten voor opvang verhalen op het OCMW van de gemeente waar de dakloze het laatst was ingeschreven.

Het elektronisch dossier maakt onderdeel uit van de daklozenordonnantie van het Brussels Gewest, die woensdag in de Commissie Sociale Zaken van het Brussels Parlement komt. Twee jaar lang werkten ministers Pascal Smet (SP.A) en Céline Fremault (CDH) aan een gewestelijke instelling voor daklozenopvang.

Uiteindelijk komt er niet één, maar twee gewestelijke instellingen. De eerste zal instaan voor de noodopvang, en door het leven gaan als New Samusocial. De nieuw op te richten vzw heet Bruss’Help, en zal daklozen doorverwijzen naar de juiste instellingen. Ook zal deze organisatie, waarin ook de vzw La Strada wordt opgenomen, onderzoek doen naar daklozen en hulpverlening in Brussel. De vraag voor twee aparte organisaties kwam volgens Smet uit de sector.

Belangrijk is dat alle diensten of centra, zowel voor noodopvang als voor inschakelingen, over een erkenning beschikken om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Wie geen erkenning heeft, riskeert een sanctie. "Niet-erkende opvangstructuren zullen niet meer worden getolereerd, want ze geven onderdak aan personen in een toestand van grote sociale kansarmoede zonder evenwel te moeten beantwoorden aan de normen die de kwaliteit van deze opvang en de omkadering ervan verzekeren," luidt het in de toelichting. Het Verenigd College kan wel voor nieuwe initiatieven reeds een subsidie toekennen.

Elektronisch dossier

Als iemand zich voor het eerst aanmeldt bij een nieuwe organisatie, dan stelt die een sociaal dossier op met tien parameters, waaronder naam en demografische gegevens, maar ook de reden waarom hij dakloos is en zijn vorige woonplaats. Op basis van het dossier moet Bruss’Help de dakloze beter kunnen doorsturen.

Het dossier zal daarnaast ook de kosten voor daklozen beter spreiden. Tot nu droeg Brussel de lasten van daklozen die uit het hele land naar de hoofdstad komen, terwijl volgens de wet de laatste OCMW waar een persoon is ingeschreven verantwoordelijk blijft. Het elektronisch dossier moet het mogelijk maken om de rekening voor de opvang door te sturen. Al blijft de noodopvang gratis, benadrukt Smet.

Privacy

Samusocial reageert verbaasd aan Belga over de berichten over het sociaal dossier, die een registratie van de daklozen impliceert. "Momenteel zijn er nog geen concrete plannen rond die registratie. Het is erg flou bij ons en intern is er nog geen sprake van. Het is voor ons nog te vroeg om hier iets over te zeggen. We zijn verbaasd om dit via de pers te vernemen. Tot nu toe blijven we verder werken zoals we voorheen werkten, wat betekent dat de daklozen anoniem kunnen blijven wanneer ze hulp krijgen van ons. Over hun vroegere woonplaats moeten ze zeker niets zeggen", reageert woordvoerster Marie-Anne Robberecht.

Een aantal organisaties vreest dat het elektronisch dossier daklozen zal afschrikken om hun verhaal nog te doen. “Een dakloze moet het recht hebben om tegen een bepaalde organisatie te vertellen over het huiselijk geweld waarvoor hij gevlucht is, maar dat tegen een ander centrum voor zicht te houden,” zegt Christine Vanhessche van de federatie Ama aan De Morgen.

Minister Smet verzekert dat het elektronisch dossier rekening houdt met de privacy. Zo zal niet alle informatie door elke organisatie zichtbaar zijn. Een dakloze kan zelf op elk moment inzage krijgen in zijn dossier en dingen aanpassen. Als hij of zij een woning vindt, moet het hele dossier gewist worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?