Brussel richt centrum voor stadscultuur op

© Saskia Vanderstichele
| Het meest in het oog springende culturele initiatief van het Gewest is Kanal.

De nieuwe Brusselse regering zal een centrum voor stadscultuur opstarten en coördineren. Dat centrum past in het plan van de nieuwe ploeg om een echt Brussels cultuurbeleid te ondersteunen. Al is cultuur eigenlijk een bevoegdheid van de gemeenschappen en niet van het gewest.

In het coalitieakkoord van de Brusselse regering staan heel wat dingen die tot nog toe wat onder de radar bleven. “De Regering zal de uitbouw van een Brussels centrum voor stadscultuur (dans, muziek, dramatische kunsten, beeldende kunsten) opstarten en coördineren,” lezen we bijvoorbeeld in het hoofdstuk “Een gewest dat meespeelt op het Europese en internationale toneel”.

In dezelfde paragraaf klinkt het verder dat de regering het ook gemakkelijker maken om kunstvormen zoals street art in de stad te ontwikkelen.

Meer algemeen heet het dat de regering “de identiteit en de opbouw van een Brussels cultuurbeleid zal ondersteunen.” De nieuwe bestuursploeg wil zo de diversiteit weerspiegelen van “het cultuuraanbod, de instellingen en het publiek”. Tegelijk moet dat cultuurbeleid ook emancipatorisch en toegankelijk zijn voor alle Brusselaars. Geen focus op elitaire high brow dus.

Het gewestelijke regeerakkoord raakt daarmee wel aan het terrein van de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor cultuur. Dat was eerder ook al het geval met de oprichting van kunstencentrum en culturele stad Kanal, in de voormalige Citroëngarage.

Wegwijzers naar alle culturele trekpleisters

Datzelfde Kanal krijgt ook een expliciete vermelding. De regering blijft het centrum verder steunen en vraagt dat het centrum zich “openlijk richt tot de wijk en de Brusselse bewoners”.

De nieuwe bewindsploeg wil ook een aantal instrumenten ontwikkelen die het cultuurlandschap en – beleid transparanter moeten maken. Zo moet er – in samenwerking met andere bevoegdheidsniveaus – één enkele bewegwijzering komen voor alle culturele trekpleisters in het gewest.

Brusselse cultuurspelers en kunstenaars zullen dan zelf weer terecht kunnen bij een uniek en tweetalig loket.

Eerder las je hier ook al dat Brussel zich ook kandidaat zal stellen als culturele hoofstad van Europa in 2030.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?