Gemeenteraad Brussel-Stad in het nieuwe Brucity-gebouw
© Belgaimage | Gemeenteraad Brussel-Stad in het nieuwe Brucity-gebouw.

Brussel-Stad komt met werkgroep tegen antisemitisme

JP
© BRUZZ
05/12/2023

Brussel-Stad gaat de Europese strategie tegen antisemitisme steunen, die onder meer pleit voor een strengere bestrijding en preventie van antisemitisme. De strategie wordt opgenomen in het lokale plan tegen racisme en antisemitisme. Ook zal er een werkgroep worden opgericht om de voortgang van dit plan te volgen en te evalueren, zo kondigt PS-burgemeester Philippe Close aan.

Maandag werd een motie aangenomen in de Brusselse gemeenteraad om de Europese strategie tegen antisemitisme te onderschrijven. Die strategie werd in 2021 gepresenteerd door de Europese Commissie en wordt momenteel gestemd door lokale besturen. De strategie richt zich op drie hoofdgebieden: de preventie en bestrijding van alle vormen van antisemitisme, de bescherming en ondersteuning van het Joodse leven in de Europese Unie en onderwijs, onderzoek en herdenking van de Holocaust.

De aangenomen motie pleit voor concrete maatregelen tegen racisme en antisemitisme, waaronder gerichte acties bij de politie, bevordering van gelijke kansen, bewustmakingscampagnes, en ondersteuning van het Joods Museum.

PS-burgemeester Philippe Close voegt toe dat Brussel-Stad de motie steunt en zal opnemen in het lokale plan tegen racisme en antisemitisme. Daarnaast is er een amendement goedgekeurd voor de oprichting van een werkgroep die de voortgang van het bredere actieplan van de Brussel-Stad over racisme en antisemitisme opvolgt en evalueert.

'Toename van meldingen'

De motie werd ingediend door David Weytsman (MR) en Bianca Debats (CD&V) en benadrukt de toename van antisemitische meldingen, vooral sinds de oorlog in Gaza. Weytsman meldt meer dan zeventig meldingen sinds 7 oktober.

Debaets laat weten dat sommige Brusselse kinderen onder politiebegeleiding naar school gaan. Ook worden evenementen afgelast, zoals bij de Brusselse voetbalclub Maccabi. Ze wijst op antisemitische graffiti op scholen, synagogen en winkels, zoals het recente voorbeeld van een besmeurde etalage bij een opticien in de buurt van het Congresplein, wat ze "onaanvaardbaar" noemt en vergelijkt met de verschrikkingen uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.

Controversiële definitie

In de gemeenteraad was, net zoals in het Brussels parlement, kritiek op de definitie van antisemitisme die wordt voorgesteld in de Europese strategie, afkomstig van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Mensenrechtenorganisaties vinden dat deze definitie niet voldoende onderscheid maakt tussen antisemitisme en kritiek op de Israëlische regering. Ze vrezen dat de IHRA-definitie kan worden misbruikt om critici van de Israëlische regering als antisemitisch te bestempelen.

Verschillende Brusselse lokale fracties deelden deze zorgen en lieten de definitie uit de motie schrappen. In plaats daarvan hanteert de Brussel-Stad de definitie van Unia. Weytsman had liever de Europese strategie willen volgen zoals voorgesteld door de Europese Commissie. De MR-fractie onthield zich dan ook van stemming over de amendementen met betrekking tot de definitie.

Ondanks dit verschil in standpunt over de definitie, keurde de MR-fractie de geamendeerde motie wel goed. Weytsman benadrukt dat het uiteindelijke doel is om antisemitisme effectief te bestrijden en de Europese strategie te ondersteunen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie