regeerakkoord

Brussel zal ijveren voor langere nachtperiode op luchthaven

JC
© BRUZZ
18/07/2019

BRUZZ analyseerde het Brusselse regeerakkoord. Ontdek hier de plannen die de overlast door het vliegverkeer moeten bestrijden. De Brusselse regering wil een langere nachtperiode en minder hinder als nieuwe routes worden uitgetekend.

Voor alle duidelijkheid: het besluit over 'geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer' van 1999 blijft de enige stok achter de deur voor het Gewest. De nieuwe regering wil er daarom sterker op toezien dat de vastgelegde geluidsnormen gerespecteerd worden.

In het verleden kregen luchtvaartmaatschappijen regelmatig uitstel bij het betalen van de boetes. Dat lijkt nu verleden tijd. "De Regering zal alle mogelijke rechtsmiddelen blijven aanwenden om ervoor te zorgen dat het besluit volledig nageleefd wordt," staat er in het akkoord te lezen.

Om het besluit beter op te volgen, engageert de regering zich bovendien om meer geluidsmeters te plaatsen. Op die manier wil de regering de geluidsoverlast van alle vliegroutes meten.

Constructief overleg nodig

Verder beseft de nieuwe regering dat de bal in het kamp van de federale regering ligt. "Het is nodig de problematiek van het luchtverkeer aan te pakken in samenwerking met de andere beleidsniveaus." De Brusselse beleidsmakers nemen zich dan ook voor om bij het federale niveau een aantal prioriteiten te verdedigen.

Zo wil de Brusselse regering dat de drukste gebieden ontzien worden bij het uittekenen van nieuwe vluchtroutes en ijveren ze voor de oprichting van een steunfonds voor slachtoffers van geluidsoverlast.

Misschien wel de belangrijkste ambitie van deze regering inzake vliegtuigoverlast: bij het federale niveau zal gepleit worden voor een uitbreiding van de nachtperiode, namelijk van 22 uur tot 7 uur. Op dit moment duurt de nachtperiode van 23 tot 6 uur. Daarbij wil de Brusselse regering meteen ook een begrenzing opleggen voor het maximale tonnage dat boven onze hoofdstad mag vliegen.

Brusselse geluidsnormen

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor veel onenigheid tussen de verschillende gewesten. Sinds begin 2017 wil het Brussels gewest haar strengere geluidsnormen laten gelden, maar Vlaanderen heeft daar intussen al twee belangenconflicten tegen ingediend.    

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Economie , Milieu , Brusselse geluidsnormen , regeerakkoord , geluidsoverlast , luchthaven Zaventem

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni