'Brusselaars zullen nooit meer tweederangsburgers zijn'

Onze reporter Toon Hendrickx tekende present op de nieuwjaarsreceptie van het Brussels Parlement.

Rachid Madrane (PS), de voorzitter van het Brussels Parlement, heeft vrijdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak een pleidooi gehouden voor een sterkere metropolitane gemeenschap. "Brusselaars zullen nooit nog tweederangsburgers zijn. We willen op gelijke manier behandeld worden als Vlamingen en Walen."

De metropolitane gemeenschap werd voorzien in het BHV-akkoord van 2012 om overleg te organiseren voor aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen. Van rechtswege zouden alle gemeenten van de vroegere provincie Brabant er deel van uitmaken. Aan Vlaams kant is er veel terughoudenheid voor zo'n vehikel, omdat er geen behoefte zou zijn aan een nieuwe instelling.

Maar Madrane meent dat het activeren van de metropolitane gemeenschap in het belang is van de drie gewesten en hun burgers, of het nu om Vlamingen, Walen of Brusselaars gaat. Hij hoopt dat daardoor de rol van Brussel versterkt kan worden. "Want Brussel kan verbindend werken tussen de gemeenschappen", aldus de parlementsvoorzitter, die al anticipeerde op een nakende staatshervorming. "Ik zeg het luid en duidelijk: Brussel is zijn eigen baas."

Participatieve democratie

Madrane wees er ook op dat er tijdens de eerste vijf maanden van zijn mandaat belangrijke stappen gezet zijn richting participatieve democratie. Madrane verwees onder meer naar de mogelijkheid om commissies op te richten waarin zowel parlementsleden als uitgelote burgers zetelen en naar de verlaging van de drempel voor het petitierecht, waardoor niet langer 5.000 maar 1.000 handtekeningen nodig zijn om door het parlement gehoord te worden.

Die participatieve democratie dient volgens de parlementsvoorzitter versterkt te worden om populisme en extremisme te stoppen en het vertrouwen van de burger in de instellingen te herstellen.

Rachid Madrane
Parlementsvoorzitter Madrane.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?