Hittegolf in Brussel warm weer drinkfontein drinkwater verkoeling afkoeling

| Blue Community waarborgt het publieke karakter van de beheerder van de waterproductie, -distributie en -afvoer, en -zuivering.

Brussels gewest sluit aan bij het Blue Community netwerk

© Belga
10/10/2019

De Brusselse regering heeft donderdag de aansluiting van het Brussels Gewest tot het Blue Community netwerk goedgekeurd, zoals in de regeerverklaring voorzien was.

In de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 verbindt de regering zich ertoe net zoals andere steden aan te sluiten bij de Blue Community. Ze waarborgt het publieke karakter van de beheerder van de waterproductie, -distributie en -afvoer, en uiteindelijk ook van de zuivering. Ze erkent en verdedigt het beginsel van toegang tot drinkwater als een fundamenteel mensenrecht.

"Het waterbeheer in een stad gaat veel verder dan de werking van de openbare waterdistributienetten. De klimaatverandering, de stadsuitbreiding en de wijzigende stroomgebieden zijn stuk voor stuk factoren die ons moeten aanzetten tot handelen", verklaart minister van Leefmilieu Alain Maron.

Minster-president Rudi Vervoort wijst op het belang van de principes van het publiek beheer van de waterproductie, -distributie, -afvoer en -zuivering en van het recht op toegang tot drinkwater: "Een gewaarborgd publiek beheer van de watercyclus is vaak een essentiële voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het recht op de toegang tot drinkwater. Bovendien werk ik er met mijn team aan om tegen het einde van de legislatuur over te schakelen van flessenwater op distributiewater in gebouwen die afhangen van de gewestelijke en de gemeentelijke overheden, maar ook op evenementen die met overheidsgeld worden gesponsord. Want het leidingwater is echt van een onberispelijke kwaliteit en een stuk minder duur, zowel economisch gezien als vanuit ecologisch oogpunt."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving , blue community , waterbeleid

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni