Brussels mandatenkadaster bevat fouten

© bruzz

De nieuwe burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) zal zaterdag voor het eerst een kadaster publiceren met een overzicht van alle organisaties, mandaten en vergoedingen van de Stad Brussel. Alleen blijkt die lijst niet te kloppen: verschillende politici hebben al laten weten dat de vrijgegeven informatie over hen niet juist is.

De toekomstige Brusselse burgemeester wil het vertrouwen van de burger in de lokale politiek herstellen met een actieplan dat gebaseerd is op drie peilers: transparantie, goed beheer en expertise. De eerste stap naar meer transparantie in het kluwen van vzw's en mandaten van de Stad Brussel is de publicatie van een mandatenkadaster zaterdag, op de website van de stad. Het document is voorlopig niet te bespeuren op de website van de Stad Brussel, maar staat wel al op de persoonlijke website van schepen Els Ampe (Open VLD).

Of de gegevens die in de lijst staan betrouwbaar zijn, is echter niet helemaal zeker. Verschillende politici of kabinetsmedewerkers die op de lijst voorkomen hebben intussen al laten weten dat de gegevens over hen niet kloppen. Het gaat daarbij bovendien niet over (kleine) fouten in de bedragen, maar over manifeste blunders.

Veel onduidelijkheid
Zo tweette Sven Bousset, de kabinetschef van voormalig schepen Ans Persoons (SP.A), dat hij niet in het bureau zetelt van de ziekenhuiskoepel CHUB zoals vermeld staat in de lijst. Volgens het kadaster zou hij daar echter jaarlijks 33.013,68 euro voor opstrijken. 

Ook Joëlle Milquet (CDH) betwist de gegevens op de lijst. Zij laat, eveneens via Twitter, weten dat ze nu niet en nooit eerder in het bureau van de vroegmarkt Mabru heeft gezeten. De jaarlijkse vergoeding daarvan bedraagt nochtans 19.419,48 euro bruto.

In een update van het kadaster is de naam van Milquet intussen vervangen door een vraagteken, wat er op wijst dat niemand schijnt te weten wie er dan wel in naam van CDH zetelt.

SP.A-voorzitter John Crombez laat weten dat het "weinig vertrouwenwekkend is dat de eerst lijst die de nieuwe meerderheid in de Stad Brussel publiceert manifeste fouten bevat". 

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook