Brussels Parlement hervormt de gemeentelijke bestuursvormen

© Jef Van de Veire
| De ordonnantie biedt de gemeenten en de structuren die ervan afhangen een aangepast wettelijk kader.

Het Brussels Parlement heeft vrijdag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd om de openbare besturen, die de gemeenten oprichten te hervormen, moderniseren en beter te controleren. De oppositie onthield zich bij de stemming.

De ordonnantie biedt de gemeenten en de structuren die ervan afhangen een aangepast wettelijk kader. Voortaan moet de gemeenteraad uitdrukkelijk beslissen of het aangewezen is een autonoom gemeentebedrijf in het leven te roepen en daarbij nauwkeurig de werkingsregels van de nieuwe instelling vastleggen.

Er is ook een duidelijk mechanisme voor het administratief toezicht voorzien. Ten slotte moet een beheersovereenkomst de rol van het gemeentebedrijf duidelijk vastleggen en de middelen bepalen waarover de gemeente beschikt om de controle op de instelling uit te oefenen.

De gemeentelijke vzw wordt voortaan omschreven op basis van haar vertegenwoordiging en openbare financiering. Ook deze vorm wordt onderworpen aan strikte toezichtsregels en een beheerscontract waarin haar plichten staan omschreven. De ordonnantie zorgt verder voor een wettelijke omkadering van de rechtstreekse participaties in publiek- en privaatrechtelijke vennootschappen.

Volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) houdt de ordonnantie "een ambitieuze hervorming in van het wettelijk kader dat geldt voor de Brusselse openbare structuren: verplichte beheerscontracten, nieuwe en strikte toezichtsmechanismen en een heromschrijving van opdrachten. Al deze verbeteringen bieden ons nieuwe en ambitieuze perspectieven voor het Brussels bestuur op basis van de legitieme ethische eisen die mijn werkzaamheden onderbouwen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?