Faouzia Hariche (PS), Schepen van Openbaar onderwijs, Jeugd en Human resources in Brussel-Stad.

Brussels schepen reageert op stakingsaanzegging vakbonden preventiedienst vzw BRAVVO

© Belga
05/12/2023

Tijdens de gemeenteraad van de stad Brussel maandagavond heeft bevoegd schepen van Personeelsbeleid Faouzia Hariche (PS) gereageerd op de stakingsaanzegging van de vakbonden bij de Brusselse preventiedienst vzw BRAVVO.

Eind november diende het gemeenschappelijke vakbondsfront binnen de Brusselse preventiedienst een stakingsaanzegging in. Dat deden ze omdat volgens hen het personeelsbeleid er al jaren mank loopt, wat te wijten zou zijn aan "autoritair middenmanagement en een onzeker topmanagement". De directie van de preventiedienst zou onvoldoende rekening houden met de werknemers, de dienst kampt met een hoog percentage absenteïsme - tot wel twintig procent.

De vakbonden maken zich ook grote zorgen over de werksonzekerheid van de werknemers bij de vzw. Zo zouden contracten van werknemers die veel respect en anciënniteit genieten, zomaar verbroken worden.

Op vraag van gemeenteraadslid David Weytsman (MR) reageerde bevoegd schepen Hariche op de malaise binnen de Brusselse vzw. Zo wilde Weytsman weten welke maatregelen het schepencollege reeds genomen had om het probleem het hoofd te bieden.

´Er verandert wel iets´

Volgens de schepen is er echter "geen werksonzekerheid" bij BRAVVO. "Spijtig genoeg, en dat betreuren we allemaal, hebben in bepaalde gevallen wel breuken, fouten of mankementen plaatsgevonden, maar in tegenstelling tot wat gezegd wordt, is er geen aanhoudend probleem bij vzw BRAVVO", zei Hariche (PS). "De aantijging dat er niets verandert is, is helemaal fout."

Schepen Hariche sloot af met een opsomming van reeds genomen maatregelen, waaronder de opstart van nieuwe onderhandelingen voor een hernieuwd personeelsakkoord, maatregelen voor de heropwaardering van het personeel, alsook een interne evaluatie van het leiderschap bij de vzw en een plan om het absenteïsme tegen te gaan.

"De vakbonden komen niet langer naar het overleg. Wij hopen dat we snel terug rond de tafel kunnen gaan zitten, zodat we het werk kunnen verderzetten. Ik dank de directie van vzw BRAVVO voor hun professionalisme", aldus schepen Hariche.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni