| Cécile Jodogne, burgemeester van Schaarbeek.

Brusselse burgemeesters vragen verkoop lachgas aan banden te leggen

JP
© BRUZZ
04/10/2023

'Verbied de verkoop van lachgas buiten de voedingsector'. Dat eisen de Brusselse burgemeesters van de ministers in de federale overheid. Op die manier willen ze misbruik nog verder terugdringen.

De burgemeesters willen dat de verkoop beperkt wordt tot bijvoorbeeld bakkerijen of ijssalons. Ze stellen voor dat degenen die inkopen doet, een beroepskaart moet tonen. De verkoop in kleine winkels zoals nachtwinkels, boekhandels en kleine levensmiddelenwinkels zou volledig moeten stoppen, net als de online verkoop aan particulieren.

De brief is namens de Conferentie van Burgemeesters gericht aan de federale ministers van Justitie, Volksgezondheid, Economie, net als de minister-president van het Brussels Gewest en de minister van Leefmilieu van het Brussels Gewest. Het verbod op de verkoop van distikstofmonoxide buiten de voedingsector is het meest opvallende voorstel.

Handhaving blijft lastig

Daarnaast pleiten de burgemeesters voor een grootschalige bewustwordingscampagne om mensen te informeren over de risico's van het gebruik van distikstofmonoxide. Ze doelen daarbij zowel op de risico's voor de gezondheid als de risico's voor het milieu.

Het gebruik van lachgas in Brussel en andere steden blijft namelijk nog steeds toenemen. Dat resulteert in grote cilinders op trottoirs of in vuilnisbakken. Ook de afvalovens ondervonden in het verleden al veel hinder. Initiatiefneemster Cécile Jodogne (Défi), waarnemend burgemeester van Schaarbeek, stelt dan ook dat er dringend behoefte is aan een juridisch kader.

Er bestaan al federale regels die de verkoop aan minderjarigen verbieden, net als gemeentelijke voorschriften die het onjuist gebruik en bezit van lachgas tegengaan. Toch blijft handhaving ingewikkeld, omdat de overtredingen op heterdaad moeten worden vastgesteld.

Gilkinet steunt het voorstel

Het kabinet van vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) laat weten dat hij de vraag steunt. Gilkinet wil dat een interkabinettenwerkgroep het voorbereidende werk afrondt van een wetsontwerp dat een totaalverbod op de verkoop van lachgas invoert.

In december vorig jaar kwam de interministeriële conferentie Mobiliteit dat al principieel overeen, maar een definitieve tekst is er nog steeds niet. Volgens de minister moet nog één knoop worden doorgehakt: welke straffen van toepassing zouden zijn bij overtredingen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni