| Project 'Jongeren en Regionale verkiezingen 2019'

Brusselse jeugd: geïnteresseerd in concrete beleidsthema's, niet in politique politicienne

Melissa Abbeloos
© BRUZZ
08/05/2019

Onderzoekers van universiteiten VUB, ULB en UCL proberen interesse voor politiek op te wekken bij jongeren op het einde van de middelbare school. De eerste resultaten daarvan zijn woensdag bekendgemaakt. “Jongeren hebben minder interesse in partijen en parlementen, maar ze zijn wel geboeid door concrete beleidsthema’s.”

De universiteit uit Louvain-la-Neuve, de ULB en VUB bekeken bij 1.000 Brusselse jongeren uit twintig verschillende scholen hoe zij tegenover de Brusselse politiek staan. Via twee fasen wilden zij de afstand tussen jongeren en politiek verkleinen, met het oog op de gewestelijke verkiezingen op 26 mei.

'Alles is politiek'

Didier Caluwaerts, professor politieke wetenschappen aan de VUB, werkte mee aan het project. “We hebben nog geen finale resultaten maar we merken al een aantal zaken op. Als je jongeren de vraag stelt of ze interesse hebben in politiek, is het antwoord over het algemeen ‘nee’."

"Maar als je studenten dan weer vraagt of ze interesse hebben in thema’s als mobiliteit en klimaat, zijn ze daar wel enorm door geboeid. Zij definiëren dat niet als politiek terwijl dat uiteraard ook politiek is. Jongeren hebben minder interesse in politieke partijen en parlementen, maar ze zijn wel geboeid door concrete beleidsthema’s waarmee zij geconfronteerd worden. Door het project hebben ze geleerd dat alles politiek is.”

De jongeren verworven ook andere inzichten dankzij het project. “Aan het begin van het project namen we een aantal vragenlijsten af die peilden naar hoe studenten ten aanzien van politici staan. Opvallend is dat als ze meer informatie krijgen over politiek en er meer mee geconfronteerd worden, ze ook meer respect krijgen voor politici. Ze zien hoe moeilijk het is om aan politieke besluitvorming te doen”, aldus Caluwaerts.

Geïnformeerde opinies

“Een paar weken geleden konden de scholieren resoluties rond jongeren en democratie voorleggen in het Brussels parlement. Dat hebben ze ook gedaan. Alle scholieren wilden meer informatie krijgen over politiek en hoe Brussel precies werkt."

"Maar over stemrecht vanaf 16 jaar bestaat veel minder eensgezindheid. De helft van de tieners vindt dat je op die leeftijd nog niet bekwaam genoeg bent terwijl de andere helft vindt van wel. Het is ook niet de bedoeling van het project om tot consensus te komen maar wel dat jongeren een geïnformeerde opinie hebben", vertelt Caluwaerts.

“Het is de eerste keer dat jongeren van verschillende achtergronden en scholen op zo'n grote schaal samenwerken rond politieke thema’s”

Didier Caluwaerts, professor politicologie VUB

De finale onderzoeksresultaten zijn pas voor het najaar, maar Caluwaerts spreekt nu al van een succes. “Het is de eerste keer dat jongeren van verschillende achtergronden uit verschillende scholen op zo'n grote schaal samenwerken rond politieke thema’s.”

Groeit kennis en engagement?

In de eerste fase van het project kregen jongeren via het online leerplatform WebDeb informatie over het functioneren van Brusselse democratische instellingen en over een van zes maatschappelijke thema’s. In de tweede fase kregen ze de kans om deel te nemen aan een debat in het Brussels parlement. Tussen deze twee fases door vonden ontmoetingen plaats tussen de scholen, waarbij de tieners onderling hun analyses en standpunten uitwisselden en vragen stelden aan politieke actoren.

Tijdens de verschillende fasen zijn vragenlijsten afgenomen. “De bedoeling is om die lijsten de volgende maanden naast elkaar te leggen. Als uit de analyses blijkt dat zowel de kennis als het engagement van de scholieren is vergroot op vlak van politiek, dan willen we het online platform WebDeb bij scholen introduceren.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , regionale verkiezingen , Jongeren , ULB , VUB , UCL

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni