20180311 ZOOM BRussels parlement BRUZZ ACTUA 1607

| In het Brussels Parlement zullen niet snel gelote burgers zetelen, zo concludeert Agora.

Brusselse politici worden niet warm van geloot parlement

TDN
© BRUZZ
26/12/2018

De Brusselse politieke partijen zijn geen grote voorstanders van een gemengd parlement, bestaande uit gelote burgers en verkozen politici. Dat blijkt uit een rondvraag van burgerbeweging Agora, die ijvert voor meer democratie door loting.

Van de twaalf 'grote' Brusselse partijen zijn er slechts vijf die overwegen om een deels geloot parlement op te nemen in hun partijprogramma. Onder de Nederlandstalige partijen staan Groen, SP.A en Open VLD ervoor open. Aan Franstalige kant verklaarden Ecolo en PS dat ze er plaats voor maken in hun programma in aanloop naar mei 2019.

PTB-PVDA schiet het idee af, omdat de extreemlinkse partij het model van de representatieve democratie steunt. CD&V en CDH verkiezen participatie via het middenveld. Défi is niet tegen het principe, maar maakt er geen programmapunt van.

Vlaams Belang, N-VA en MR reageerden niet op de vragen van Agora. "Omdat het niet past binnen hun strakke campagne-strategie," vermoedt Gerben Van den Abbeele van Agora.

Geen wetgevende macht

Terwijl er over het concept van het burgerassemblee nog veel onenigheid bestaat, zijn de violen over de macht van zo’n geloot parlement al iets gelijker gestemd. Groen, SP.A, Ecolo en PS geven wel concrete invulling aan het idee van loting, maar vinden dat dergelijke assemblees geen wetgevende macht moeten krijgen.

Voor de Groenen mogen die gelote burgers wel vertegenwoordigd zijn in commissies, maar ze hebben niet evenveel beslissingsrecht als parlementairen. De socialisten zien in zo’n assemblee vooral een waakhond, die eventueel kan vragen om een beslissing te herzien. Open VLD is de enige partij die voorstander is van wetgevende macht, maar voor de liberalen is het niet realiseerbaar op korte termijn.

Eén parlementariër van Agora

“Geen van de partijen die het idee genegen zijn, wil binnen een realistische termijn assemblees oprichten van gelote burgers met een reële wetgevende macht," concludeert Van den Abbeele. "Politieke partijen wensen duidelijk niet dat de bevolking actief kan deelnemen aan het democratische proces en een reële politieke macht verwerft."

Agora ambieert om tegen september 2019 een assemblee van gelote Brusselaars op te richten. "Een burgerbeweging zoals de onze is noodzakelijk om het democratisch systeem op een fundamentele manier te vernieuwen," besluit Van den Abbeele.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Agora , burgerassemblee , geloot Parlement

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni