| “We hebben beslist op te komen bij de verkiezingen omdat we merken dat zo’n loting voor de meeste politieke partijen geen prioriteit vormt,” aldus Van den Abbeele (uiterst rechts).

Burgerbeweging Agora komt op met gelote lijst: ‘Stem van het volk laten klinken'

VT
© BRUZZ
13/12/2018

Een gelote burgerassemblee die mee weegt op de Brusselse politiek. Dat is de ambitie van de burgerbeweging Agora. Om dat te bereiken, heeft de groep beslist om volgend jaar op te komen bij de gewestverkiezingen. 'Zo laten we de stem van het volk klinken in het hart van de macht.'

Volgens Agora is er een te grote kloof tussen de politici en politieke partijen enerzijds en burgers anderzijds. “Recent kwamen er bijvoorbeeld 65.000 mensen op straat voor klimaatactie, waarna de Belgische regering tegen een Europese maatregel in die zin stemde,” zegt Gerben Van den Abbeele, een van de initiatiefnemers.

Om die reden wil de beweging volgend jaar een burgerassemblee oprichten, met leden die uitgeloot werden. Op termijn moet de assemblee werken als een soort van tweede kamer, naast het Brussels parlement.

“We hebben beslist op te komen bij de verkiezingen omdat we merken dat zo’n loting voor de meeste politieke partijen geen prioriteit vormt,” aldus Van den Abbeele. “Het verkozen parlementslid kan dan fungeren als woordvoerder van de assemblee, en ook wetsvoorstellen indienen om de installatie ervan te versnellen."

De drie eerste kandidaten van de lijst, Kewan Mertens, Marie-Line Simon en Pepijn Kennis, werden vorig weekend geloot onder de leden van de beweging.

In het voorjaar van 2019 zal de lijst vervolledigd worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Agora , Gerben van den abbeele , gewestverkiezingen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni