| Het Brussels Parlement, tot nu toe voorbehouden voor verkozen volksvertegenwoordigers, zal vanaf 2020 voorzichtig burgers toelaten (archiefbeeld)

Brussels Parlement laat vanaf 2020 burgers mee debatteren in parlementaire commissies

Sara De Sloover
© BRUZZ
04/12/2019
Updated: 04/12/2019 17.07u

Overlegcommissies tussen parlementsleden en gelote burgers worden vanaf eind 2020 mogelijk in Brussel. Een voorstel van de groenen is woensdag goedgekeurd door een zeldzame coalitie van meerderheidspartijen (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en One.brussels/SP.A) en oppositiepartijen (Agora, DierAnimal, CD&V, cdH). Ook niet-Belgische Brusselaars zullen geloot kunnen worden. Het parlement spreekt van een 'wereldprimeur'.

Het goedgekeurde voorstel werd gestemd in de commissie voor het Reglement van het Brussels Parlement, en baseert zich op een tekst uit 2017 van Ecolo-parlementslid Magali Plovie. Met het onverwachte succes van burgerinitiatief Agora, dat een zetel in het parlement won enkel met de belofte dat het burgers zal raadplegen voor elke beslissing, lijkt nu het momentum gevonden, al onthielden vier andere oppositiepartijen (MR, N-VA, PVDA en Vlaams Belang) zich. De commissie keurde nog een aantal andere maatregelen goed die de politieke transparantie en de burgerparticipatie moeten vergroten.

Door de wijziging in de wetgeving rond de commissies kunnen voortaan overlegcommissies samengesteld uit 45 gelote burgers en een 15-tal parlementairen opgericht worden. ""Dit betekent een grote democratische vernieuwing en een wereldprimeur", klinkt het in een persbericht van mede-initatiefnemer Groen. "Deze overlegcommissies zijn ook een antwoord op de crisis inzake politieke vertegenwoordiging vandaag."

Duizend burgers zullen samen een onderwerp op de agenda kunnen zetten van het parlement. Indien dit burgerinitiatief groen licht krijgt, nodigt het parlement een aantal gelote burgers uit om samen met de parlementsleden hierover te debatteren in een parlementaire commissie.

One.brussels/SP.A wijst erop dat die burgers een afspiegeling zullen vormen van de diversiteit van de hoofdstad. Het gaat immers om een loting onder alle Brusselse inwoners ouder dan 16 jaar. "Ook het gedeelte van de Brusselaars dat bij de gewestverkiezing geen stem had, zoals de niet-Belgische inwoners van Brussel".

Deze overlegcommissie stelt vervolgens aanbevelingen op waar het parlement rekening mee moet houden, en lijkt zo het midden te houden tussen de klassieke parlementaire democratie en de aparte tweede burgerkamer zoals die in de Oostkantons dit najaar van start ging.

Reactie Agora: 'Eerste stap'

Burgerinitiatief Agora, wiens eigen burgerassemblee afgelopen weekend voor het eerst samenkwam, steunde het voorstel van de meerderheid. Agora's volksvertegenwoordiger Pepijn Kennis kreeg van zijn partij het mandaat om niet enkel de voorstellen van de eigen burgerassemblee uit te dragen, maar ook om te stemmen over alle voorstellen die burgerparticipatie bevorderen.

"We zijn zeer blij dat burgers de kans krijgen om te debatteren met politici", zegt Kennis aan BRUZZ, "en dat hun gezamenlijke voorstellen dan voorgelegd worden aan de vaste commissies van het parlement. Dit is een eerste stap naar meer burgerparticipatie."

"Anderzijds vinden we het jammer dat burgers enkel uitgenodigd worden als een soort experts, en geen volwaardig lid zullen zijn van de commissies. Op het einde van de rit zullen ze enkel een raadgevende stem kunnen uitbrengen. Maar om dat te veranderen is een grondwetswijziging nodig."

De eerste commissie met burgers erin zou plaatsvinden eind 2020 of begin 2021.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving , Brussels Parlement , burgerparticipatie , Agora , pepijn kennis , burgercommissie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni